מדרשת אדם היא ארגון חינוכי ארצי שמטרתו לקדם את הדמוקרטיה והשלום, ולבסס תפיסת עולם המכבדת את זכויות האדם והאזרח. המדרשה פועלת בכל שדרות החברה הישראלית, בקרב יהודים וערבים, ותכניותיה מותאמות לילדים, לבני נוער ולמבוגרים. פעילותה מתקיימת במערכת החינוך הפורמלית, וכן במוסדות ובארגוני חינוך, חברה, קהילה ותרבות.

whats_new

thumb הרשת החברתית בשירות הדמוקרטיה. לתקשורת האינטרנטית יש גם פוטנציאל חינוכי, חברתי, דמוקרטי, אשר איננו נידון בדרך כלל ולפיכך לא בא לידי מימוש. פוסט זה מוקדש לפוטנציאל זה.


Screen Shot 2016-05-15 at 3.30.29 PM

Screen Shot 2016-05-15 at 3.36.17 PMמדרשת אדם והאגודה לזכויות האזרח מזמינות את בתי הספר העל-יסודיים, יהודים וערבים, להצטרף לתכנית “כוחה של מילה” – בשנת הלימודים תשע”ז 2016-2017. קול קורא לבתי ספר לשנת תשע”ז.

בשנת הלימודים תשע”ו 2015-2016, התכנית יושמה ב-26 בתי ספר – בצפון, במרכז, בירושלים ובדרום. במסגרתה התקיימו השתלמויות מורים, סדנאות לתלמידים, כנסים ארציים ומפגשי מורים ותלמידים.

אודות התכנית ויישומה

Screen Shot 2016-05-15 at 3.32.13 PM

הדרת נשים  מהמרחב הציבורי הדרת נשים היא מגמה חברתית של הרחקת נשים מעמדות ציבוריות בעלות משמעות – בכלכלה, פוליטיקה, הבעת דעה, ואף הרחקה מהופעה בציבור.

“שוות אבל נפרדות” – הקריאה להפרדה בין נשים יהודיות לנשים ערביות בחדר הלידה הזכירה לכולנו כי גם במקום זה, אנו עלולים למצוא את עצמנו חשופים להפליה ולגזענות, ויש אף שייטענו שאפליה כזו קיימת בה מאז ומתמיד.

כוחה של מילה: שוברים את ההשתקה- הצעה לדיון כיתתי – פסילת הספר “גדר חיה”, הצעת חוק הסימון, ארגון “שוברים שתיקה” מורחק מפעילות  בבתי הספר, פסילת ההצגה “הזמן המקביל”, ועוד. אירוע רודף אירוע – כבר קשה לעקוב, לעצור ולקיים דיון מסודר על כל נושא בנפרד, דיון המבקש להעלות עם התלמידים/ות תהיות בנוגע למשמעות פעולות אלה בהיבט של עקרונות הדמוקרטיה בכלל, ובהיבט של חופש הביטוי בפרט.

על אמנות, צנזורה וחופש הביטוי – הספר “גדר חיה” מאת דורית רביניאן עמד לאחרונה במרכז סערה ציבורית, שהדיה טרם שככו. הספר מספר את סיפורם של ליאת הישראלית וחילמי הפלסטיני, המתאהבים בניו יורק כשברקע מהדהדת המציאות המסוכסכת בישראל ובשטחים הכבושים.

אתגר חופש הביטוי ברשתות החברתיות – בני האדם שונים זה מזה בהשקפותיהם, בהעדפותיהם, באמונתם ובטעמם. אנשים אוהבים דברים שונים, מתלבשים בצורה שונה, מתבטאים באופן שונה ומאמינים בדתות שונות.

אתגר חופש הביטוי ברשתות החברתיות – המרחב הרשתי רגיש במיוחד בשל היותו נגיש וחשוף, החומרים המפורסמים עלולים להיחשף במהירות אדירה שאינה ניתנת לשליטה.

ושוב, אחרי קיץ סוער – חינוך אפקטיבי לחופש הביטוי: פרויקט משותף למדרשת אדם והאגודה לזכויות האזרח בישראל.

logos


Building-Common-Future_web21

למידע על התכנית והרשמה | תמונות מהכנס הראשון | תמונות מהכנס


Screen Shot 2016-05-04 at 8.10.24 PM“את מה שהיה, לא נוכל עוד לשנות. כל מה שבידנו לעשות הוא ללמוד מהעבר ולהבין מהי המשמעות של אפליה ורדיפה של אנשים חפים מפשע. אני סבור שעל כל אדם מוטלת החובה להיאבק בדעות קדומות”.
אוטו פרנק, 1970 ,מוזיאון אנה פרנק באמסטרדם. נושאים ליום השואה

 


הזכות השווה לבריאות – תכנית ליום הבריאות הבינלאומי 7.4

Screen Shot 2016-04-10 at 9.51.36 AMהתכנית “הזכות השווה לבריאות” מבקשת להבהיר מהי הזכות לבריאות ולהמחיש את הדילמות, הקשיים והדרכים למימושה. התכנית מבוססת על תפיסת עולם הגורסת כי הזכות לבריאות מגיעה באופן שווה לכל אדם ואישה, ילד וילדה ללא הבדל דת, גזע מין ולאום והאחריות למימושה היא על המדינה והחברה. האפשרות לממש את הזכות לבריאות תהיה לכל בני האדם ללא קשר למצבם הכלכלי וליכולתם לשלם עבור שירותי בריאות. להורדת התכנית 


 

תוכניות לימודים ליום הבינלאומי למאבק בגזענות 21.3

whatsnew_racism2תופעת הגזענות מאיימת על כל חברה אנושית, ממוסדת ושאיננה ממוסדת, הקיצוניות שבהן חווה העולם במלחמת העולם השנייה – בה הופרו כל זכויות האדם הבסיסיות באופן נרחב ומחריד. תופעה זו ממשיכה ומתקיימת גם בימינו באופנים, בהיקפים ובעוצמות שונות ברחבי העולם ובמדינת ישראל. מדרשת אדם מציעה מספר תכניות להתמודדות חינוכית עם תופעת הגזענות שמיושמות בכ-80 בתי ספר על יסודיים, יהודים וערבים החל משנת 2012. למידע נוסף 


women's-day “משנות מקום” – תכנית ליום האשה הבינלאומי

מטרות התכנית הן לפתח את הכרה בזכויותיהן השוות של נשים בחברה הדמוקרטית ובמוסדותיה ולגבש אצלן רצון ויכולת להגן על זכויות אלו. סדרת הפעילויות המוצעות בתכנית מבקשות להעלות למודעות ולדיון היבטים שונים של הנושא ודרכים אפשריות ליצור שינוי במעמדן שלנשים בחברה. להורדת התכנית


לחיות בעיר מעורבת

Screen Shot 2016-05-08 at 10.53.18 AMסדרת כנסים בינלאומיים העוסקים בנושא החיים בערים מעורבות שהקרן לירושלים ומדרשת אדם מקיימות בירושלים.
הכנס הרביעי בסדרה יתקיים 17-15 בנובמבר 2016, במשכנות שאננים בירושלים ויעסוק בשתי סוגיות מרכזיות: לגדול בעיר מעורבת ומפגשים ורב-קיום בעיר מעורבת.
הכנס הראשון התקיים באוקטובר 2012 והתמקד בנושא “הזכות Jerusalem_fundלעיר”; הכנס השני התקיים בנובמבר 2013  וכותרתו: “לחיות בעיר מעורבת – בעיות, אתגרים ופתרונות”; הכנס השלישי התקיים בנובמבר 2015 והתמקד בנושא “עיר המחר – לחיות בעיר מעורבת בעתיד”.

לצפיה באתר הכנס

לפייסבוק של הכנס


חינוך לסובלנות בחברה מקוטבת – הרצאות וסדנאות

מדרשfigure1ת אדם מציעה לקיים הרצאה אחת או סדרת הרצאות וסדנאות לצוותי החינוך בבתי הספר בנושאים ערכיים ובנושאים אקטואליים. בכל אחת מההרצאות יידונו שלושה היבטיםתחום תוכן מסויים שבו מעוניין בית הספר לעסוק, מתודה חינוכית לעיסוק בתחום זה, ופרקטיקות חינוכיות ליישום בכיתות. ההרצאות יכולות להתקיים בימי ההיערכות, במסגרת השתלמויות או בישיבות פדגוגיות של בתי הספרלמידע נוסף צרו קשר עם מדרשת אדם info@adaminstitute.org.il


שונה = שווה  חינוך לסובלנות, לדמוקרטיה ולשלום” מפגשי תלמידים

1 station - 1_0בהתחלה קצת פחדנו מהמפגש לא ידענו איך הם יתנהגו אבל כשהכרנו אותם היה לנו כיף ביחד ולמדנו שהם ילדים כמונו“;  ראינו שכולנו בני אדם וההבדל הוא רק בשפה ובדת(מדברי התלמידים שהשתתפו במפגשים בדרום, בתמיכת הקרן המשפחתית ע”ש תד אריסון).

בשנת הלימודים תשע”ה – 2015 התקיימו מפגשים בין תלמידים יהודים ובדווים מ-26 כיתות ה’-ו’ מתשעה בתי ספר יסודיים באזור הדרום. הפעילות התקיימה במסגרת התכנית “שונה = שווה” שמטרתה חינוך לסובלנות, לדמוקרטיה ולשלום וכוללת סדנאות ופעילות בתערוכה אינטראקטיבית. הפעילות התקיימה במרכז ג’ו אלון.למידע נוסף

arison_logo


נשים בפוליטיקה בשביל השלום” – מחזור שני

1-station---1_2משתתפות התכנית הוזמנו לכנסת לקחת חלק בדיוני “הוועדהלקידום מעמד האשה בכנסת” על ידי יו”ר הוועדה ח”כ אעידה תומא סלימאן.

התכנית “נשים בפוליטיקה בשביל השלום” מתקיימת בשני מחזורים, בכל מחזור משתתפות כ-80 נשים ישראליות ופלסטיניות נשים מוכשרות ומחוייבות ליזום ולהוביל שינוי חברתי ולקדם את הנראות, ההשתתפות וההשפעה של נשים בפוליטיקה. במסגרת התכנית מתקיימים סמינרים המתמקדים בלימודי מגדר, בנושאים המשותפים לנשים, בסכסוך הישראלי-פלסטיני ובתהליך השלום. המחזור הראשון הסתיים בנובמבר 2014 והמחזור השני החל בפברואר 2015 ועתיד להסתיים באוקטובר 2015.למידע נוסף

usaid_logo