מדרשת אדם היא ארגון חינוכי ארצי שמטרתו לקדם את הדמוקרטיה והשלום, ולבסס תפיסת עולם המכבדת את זכויות האדם והאזרח. המדרשה פועלת בכל שדרות החברה הישראלית, בקרב יהודים וערבים, ותכניותיה מותאמות לילדים, לבני נוער ולמבוגרים. פעילותה מתקיימת במערכת החינוך הפורמלית, וכן במוסדות ובארגוני חינוך, חברה, קהילה ותרבות.

whats_new

Screen Shot 2017-04-09 at 9.11.22 AM

חשיבות השידור הציבורי – האם חופש הביטוי הוא זכות או מוצר כלכלי?

הדיון המתקיים בימים אלו בסוגיית רשות השידור והתאגיד הציבורי, מייצג מחלוקת עמוקה בסוגיה דמוקרטית מכרעת.  האם חופש הביטוי אמור להיות זכות דמוקרטית או שמא עלינו לראותו כמוצר צריכה הנתון לכללי השוק? עוד…


 

Banner1

תופעת הגזענות המתרחבת ומקצינה, מפוררת ומשסעת את החברה הישראלית והמציאות החברתית פוליטית מהווה כר נרחב להתפשטותה. במדרשת אדם מאמינים כי החינוך להכרה הפעילה בזכות השווה של כל אדם, כל קבוצה תרבותית וכל עם לחירות, החל מהגיל הרך, היא המפתח למיגור תופעת הגזענות וההסתה. עוד…


protestחופש הביטוי של המיעוט במשטר דמוקרטי

חופש הביטוי הוא זכות יסוד בממשל דמוקרטי. זכות זו מאפשרת לאזרחים לקבל ולמסור מידע, להשמיע ולשמוע דעות, למחות נגד אי שוויון ודיכוי, להשפיע על המיינסטרים ולבקר את המשטר. חופש הביטוי חיוני הן למימושו העצמי של כל אדם והן לקיומו של ההליך הדמוקרטי.להורדה


 

zipper-mouth-face-emoji-emoticon-vector-icon

חופש הביטוי: שוברים את השתיקה

התכנית הלאומית ללמידה משמעותית חותרת למצוינות ערכית וחברתית ולכינונה של חברת מופת במדינת ישראל. לשם כך על מערכת החינוך לחזק את המעורבות של התלמידים בסוגיות מוסריות וחברתיות ולעודד שיח חינוכי על נושאים שנויים במחלוקת, ובכלל זה נושאים פוליטיים ואקטואליים, באמצעות דיון פתוח, הוגן ומכבד.להורדה


 

political-correctness-1-silence

פוליטיקלי קורקט – בין משטרת מחשבות לנימוס בסיסי

החברה נוטה לתקן ולהעיר לדוברים ודוברות, כותבים וכותבות, על תקינות לשונית. אם יתפרסם מסמך ובו הביטוי “שלוש בנים” או “עשר שקל” – יהיה מי שייתקן את הטעות. השמירה על שפה תקינה יכולה לנבוע משמרנות (למשל, נזיפה על שימוש ב”סלנג”, לשון רחוב שמרחיבה את גבולות השפה), או רצון לשמור על מכנה משותף – שהרי כללי השפה מאפשרים לכולם להבין את כולן, כי כולנו מדברים/ות באותה השפה ומשתמשים בה באותו האופן.להורדה


Words_matter_thumbהתכנית “כוחה של מילה” מיושמת זו השנה השנייה(תשע”ז) ב-26 חטיבות ותיכוניים, יהודים וערבים ברחבי הארץ. מפגש ראשון של בתי הספר המשתתפים בתכנית התקיים  ב-22.2.2017 במסגרת סמינר משותף. השתתפו במפגש 150 תלמידים ומורים מ-15 חטיבות ותיכוניים יהודים וערבים – מהמרכז, דרום, ירושלים והצפון. מטרת הסמינר היתה להפגיש את בני הנוער מהקבוצות השונות בחברה הישראלית ולקיים דיון בסדנאות בנושא חופש הביטוי ולנסות לקדם מיזמים שלהם בנושא. המפגש היה מרתק ומאתגר ובסיכומים ציינו המשתתפים כי המפגש היה חשוב להם, למדו ממנו רבות והעלו רעיונות רבים לקידום מיזמים בנושא. המפגש הבא יתקיים ב-26.4.2017 ותנתן הזדמנות לבתי הספר להציג את המיזמים שגיבשו בבתי הספר.

 קול קורא לבתי ספר לשנת תשע”ז.
אודות התכנית ויישומה
 | הצעות לדיון בעקבות אירועים אקטואליים


screen-shot-2016-11-27-at-3-02-14-pmכנס לגדול בעיר מעורבת

בנובמבר 15-17, 2016 התקיימו שלושה ימים מרתקים של הכנס “לגדול בעיר מעורבת“. הכנס עסק בהיבטים שונים של החיים בערים מעורבות בהתייחס בעיקר לילדים, בני נוער וצעירים. זהו הכנס הרביעי בסדרת הכנסים שהקרן לירושלים ומדרשת אדם מקיימות בירושלים המעלים לדיון סוגיות שונות של החיים בערים מעורבות. אודות הכנס והדיונים שהתקיימו במהלכו אפשר לקרוא באתר:http://mixedcity.org.il/

לצפיה באתר הכנס | לפייסבוק של הכנס


בדצמבר 2016 הסתיימה שנת הפעילות הראשונה של הפרויקט “בונות עתיד משותף – נשים מובילות לשלום” ביוזמה והובלה משותפת של מדרשת אדם, איתך מעכי, ונשים עושות שלום. הפרויקט מזמין נשים מקהילות שונות ובעלות עמדות פוליטיות ואידיאולוגיות שונות להוביל לשינוי ולתקווה ולהרחבת המעגלים של נשים שמדברות על שלום וביטחון וקובעות שלום וביטחון במדינה, על בסיס החלטה 1325. בחמשת הסמינרים שהתקיימו במהלך שנת 2016 השתתפו 258 נשים, מקהילות ותרבויות שונות וממגוון גילאים ולאומים. רבות מהמשתתפות שסיימו את השלב הראשון החלו את השלב השני ויצאו לפעילויות ציבוריות וביוזמות מקומיות ברחבי הארץ.

שנת הפעילות השנייה 2017 יצאה לדרך! במהלכה יתקיימו 5 סמינרים  עבור 250 נשים נוספות.

מידע והזמנה להצטרף לפרוייקט ב-2017אלבום תמונות מהסמינרים | אודות הפרוייקט


screen-shot-2016-11-27-at-2-33-12-pm

חופש ביטוי והסתה ליום הזיכרון ליצחק רבין – תכנית חינוכית: מעשה הרצח של ראש ממשלת ישראל חולל זעזוע כבד בחברה הישראלית. אזרחי מדינת ישראל נדרשו לחשבון נפש. מאז הרצח נעשו ניסיונות במערכת החינוך לבחון מה ניתן ללמוד מן האירוע ומה צריך לשנות בחברה הישראלית כדי שאירועים מסוג זה לא יישנו. בתכנית זו אין אנו עוסקים כאן במעשהו הנפשע של הרוצח, אלא בשאלות העקרוניות הקשורות במעשה ההסתה שקדם לו: האם יש לראות את המסיתים שותפים באחריות לפשע? האם היה צריך לאסור עליהם לומר ולפרסם את דבריהם?” במילים אחרות: מהם גבולות חופש הביטוי במשטר דמוקרטי ומתי הופך דיבור חופשי להסתה?להורדה


screen-shot-2016-10-26-at-6-27-41-pm“ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב” – (ר’ יהודה הלוי)- הזכות השווה לביטוי תרבותי: כבר שנים רבות אנו עדים בחברה הישראלית לדיון ציבורי  סוער אודות הזכות השווה לביטוי תרבותי. קבוצות שונות בחברה טוענות לקיפוח מתמשך בחלוקת המשאבים הסימבולים והחומריים הניתנים לאזרחי המדינה לבטא את מחשבותיהם, רעיונותיהם, הנרטיבים ההיסטוריים שלהם ועוד. פוסט זה מעלה את הנושא לדיון. להורדה


shaming_thumbביוש באינטרנט – כלי לתיקון עוולות ו/או לינץ’ בכיכר העיר? לתופעה הביוש השלכות אישיות, חברתיות ופוליטיות. בפוסט זה ננסה לעמוד בקצרה על היבטיה השליליים של התופעה ועל הדרכים להתמודד אתם ובה בעת להצביע על האפשרויות לעשות בה שימוש לקידום מטרות בעלות ערך חיובי. דיונים נוספים בעקבות אירועים אקטואליים


 thumb הרשת החברתית בשירות הדמוקרטיה. לתקשורת האינטרנטית יש גם פוטנציאל חינוכי, חברתי, דמוקרטי, אשר איננו נידון בדרך כלל ולפיכך לא בא לידי מימוש. פוסט זה מוקדש לפוטנציאל זה.דיונים נוספים בעקבות אירועים אקטואליים

 


Screen Shot 2016-05-04 at 8.10.24 PM“את מה שהיה, לא נוכל עוד לשנות. כל מה שבידנו לעשות הוא ללמוד מהעבר ולהבין מהי המשמעות של אפליה ורדיפה של אנשים חפים מפשע. אני סבור שעל כל אדם מוטלת החובה להיאבק בדעות קדומות”.
אוטו פרנק, 1970 ,מוזיאון אנה פרנק באמסטרדם. נושאים ליום השואה


 הזכות השווה לבריאות – תכנית ליום הבריאות הבינלאומי 7.4

Screen Shot 2016-04-10 at 9.51.36 AMהתכנית “הזכות השווה לבריאות” מבקשת להבהיר מהי הזכות לבריאות ולהמחיש את הדילמות, הקשיים והדרכים למימושה. התכנית מבוססת על תפיסת עולם הגורסת כי הזכות לבריאות מגיעה באופן שווה לכל אדם ואישה, ילד וילדה ללא הבדל דת, גזע מין ולאום והאחריות למימושה היא על המדינה והחברה. האפשרות לממש את הזכות לבריאות תהיה לכל בני האדם ללא קשר למצבם הכלכלי וליכולתם לשלם עבור שירותי בריאות. להורדת התכנית 


תוכניות לימודים ליום הבינלאומי למאבק בגזענות 21.3

whatsnew_racism2תופעת הגזענות מאיימת על כל חברה אנושית, ממוסדת ושאיננה ממוסדת, הקיצוניות שבהן חווה העולם במלחמת העולם השנייה – בה הופרו כל זכויות האדם הבסיסיות באופן נרחב ומחריד. תופעה זו ממשיכה ומתקיימת גם בימינו באופנים, בהיקפים ובעוצמות שונות ברחבי העולם ובמדינת ישראל. מדרשת אדם מציעה מספר תכניות להתמודדות חינוכית עם תופעת הגזענות שמיושמות בכ-80 בתי ספר על יסודיים, יהודים וערבים החל משנת 2012. למידע נוסף 


women's-day“משנות מקום” – תכנית ליום האשה הבינלאומי

מטרות התכנית הן לפתח את הכרה בזכויותיהן השוות של נשים בחברה הדמוקרטית ובמוסדותיה ולגבש אצלן רצון ויכולת להגן על זכויות אלו. סדרת הפעילויות המוצעות בתכנית מבקשות להעלות למודעות ולדיון היבטים שונים של הנושא ודרכים אפשריות ליצור שינוי במעמדן שלנשים בחברה. להורדת התכנית


חינוך לסובלנות בחברה מקוטבת – הרצאות וסדנאות: מדרשfigure1ת אדם מציעה לקיים הרצאה אחת או סדרת הרצאות וסדנאות לצוותי החינוך בבתי הספר בנושאים ערכיים ובנושאים אקטואליים. בכל אחת מההרצאות יידונו שלושה היבטיםתחום תוכן מסויים שבו מעוניין בית הספר לעסוק, מתודה חינוכית לעיסוק בתחום זה, ופרקטיקות חינוכיות ליישום בכיתות. ההרצאות יכולות להתקיים בימי ההיערכות, במסגרת השתלמויות או בישיבות פדגוגיות של בתי הספרלמידע נוסף צרו קשר עם מדרשת אדם info@adaminstitute.org.il


שונה = שווה  חינוך לסובלנות, לדמוקרטיה ולשלום” מפגשי תלמידים

1 station - 1_0בהתחלה קצת פחדנו מהמפגש לא ידענו איך הם יתנהגו אבל כשהכרנו אותם היה לנו כיף ביחד ולמדנו שהם ילדים כמונו“;  ראינו שכולנו בני אדם וההבדל הוא רק בשפה ובדת(מדברי התלמידים שהשתתפו במפגשים בדרום, בתמיכת הקרן המשפחתית ע”ש תד אריסון). בשנת הלימודים תשע”ה – 2015 התקיימו מפגשים בין תלמידים יהודים ובדווים מ-26 כיתות ה’-ו’ מתשעה בתי ספר יסודיים באזור הדרום. הפעילות התקיימה במסגרת התכנית “שונה = שווה” שמטרתה חינוך לסובלנות, לדמוקרטיה ולשלום וכוללת סדנאות ופעילות בתערוכה אינטראקטיבית. הפעילות התקיימה במרכז ג’ו אלון.למידע נוסף      arison_logo


נשים בפוליטיקה בשביל השלום” – מחזור שני

1-station---1_2משתתפות התכנית הוזמנו לכנסת לקחת חלק בדיוני “הוועדהלקידום מעמד האשה בכנסת” על ידי יו”ר הוועדה ח”כ אעידה תומא סלימאן.

התכנית “נשים בפוליטיקה בשביל השלום” מתקיימת בשני מחזורים, בכל מחזור משתתפות כ-80 נשים ישראליות ופלסטיניות נשים מוכשרות ומחוייבות ליזום ולהוביל שינוי חברתי ולקדם את הנראות, ההשתתפות וההשפעה של נשים בפוליטיקה. במסגרת התכנית מתקיימים סמינרים המתמקדים בלימודי מגדר, בנושאים המשותפים לנשים, בסכסוך הישראלי-פלסטיני ובתהליך השלום. המחזור הראשון הסתיים בנובמבר 2014 והמחזור השני החל בפברואר 2015 ועתיד להסתיים באוקטובר 2015.למידע נוסף

usaid_logo