מי אנחנו

דמות מול מראה

מדרשת אדם היא ארגון חינוכי ארצי הפועל למען קידום הדמוקרטיה והשלום, ולביסוס תפיסת עולם המכבדת את זכויות האדם והאזרח. המדרשה נוסדה בשנת 1987 כעמותה ציבורית ללא כוונות רווח ופועלת מאז בקרב אזרחי ותושבי מדינת ישראל, היהודים והערבים – ילדים, בני נוער ומבוגרים.
השם “אדם” נבחר כי לתפיסת מייסדי המדרשה, ההכרה בשוויון ערך האדם היא הבסיס לקיום אורח חיים דמוקרטי ולקידום תהליכי שלום. במדרשת אדם עובדים יחדיו יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, נשים וגברים כפועל יוצא מהמדיניות והחזון החברתי והחינוכי.
לקידום מטרותיה ויעדיה המדרשה יוזמת ומקיימת פעילויות ותכניות במערכת החינוך הפורמאלית, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ומחלקות חינוך עירוניות. כמו כן מקיימת שיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות חינוך, חברה, קהילה ואקדמיה, בארץ ובחו”ל. התכניות מודולאריות ומותאמות לשונות הגילאית, התרבותית והלאומית. הפעילויות מתקיימות במסגרת ימי עיון, סמינרים, כנסים אזוריים, ארציים ובינלאומיים. הן כוללות הכשרה והעשרה מקצועית, מפגשים רב-תרבותיים ורב-לאומיים, עידוד וליווי יוזמות של קבוצות ויחידים לשינוי חברתי ערכי.

דמויות במעגלהמדרשה פיתחה מתודה ייחודית–“המרת קונפליקט בדילמה”–הנלמדת במסגרת סדנאות מונחות המשלבות לימוד עיוני בתהליך קבוצתי-חוויתי, במהלכן מתנסים המשתתפים בהפעלות ובמשחקים, המובילים לדיון מובנה. תכניות הלימודים והמתודות הייחודיות שפותחו ונכתבו במדרשת אדם יצאו לאור בספרים, בחוברות הדרכה ובכתבי עת, בעברית ובערבית (חלקם תורגם ויצא לאור באנגלית, בגרמנית ובפולנית).
המדרשה הינה עמותה ציבורית רשומה (מספרה 580115541), ללא כוונת רווח. היא מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות (לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה) וכל תרומה אליה מוכרת לצרכי מס.
שישה פרסים הוענקו למדרשה על פועלה, ביניהם פרס יו”ר הכנסת ופרס יגאל אלון.

מרחבי הפעילות של מדרשת אדם

א.    מערכת החינוך הפורמלית – חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות

המדרשה היא מוסד חינוכי מוכר במערכת החינוך הפורמלית והיא מקיימת מגוון פעילויות חינוכיות בכל שלבי החינוך כולל גני ילדים, במערכת החינוך הממלכתית והממלכתית דתית. הפעילויות מתקיימות בתמיכה ובשיתוף פעולה עם משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, המטה לחינוך אזרחי והמינהל להכשרה, השתלמויות והדרכה לעובדי הוראה, ועם מחלקות חינוך עירוניות.

 • השתלמויות מורים, מנהלים ויועצים חינוכיים וליווי ביישום תכניות בבית הספר. ההשתלמויות מוכרות לגמול בהתאם לנהלים המקובלים והן מתקיימות במרכזי פסג”ה, בחדרי מורים ובמקומות אירוח אחרים. צוות המדרשה רשום במאגר המרצים המורשים של משרד החינוך.
 • סדנאות ופעילויות לתלמידים ובני נוער – בתחומי החינוך החברתי, האזרחי והערכי.
 • מפגשים דו-לאומיים ורב-תרבותיים – לתלמידים ולמורים.
 • פעילות בגני ילדים –  תכניות ייחודיות לילדי הגנים והצוותים החינוכיים המלווים אותם.

ב.    ארגוני החברה האזרחית ומוסדות חברה, קהילה ואקדמיה

המדרשה מקיימת קשרים ושיתופי פעולה בפיתוח ויישום פרויקטים חינוכיים וחברתיים עם ארגונים עמיתים, מוסדות תרבות, חברה וקהילה, מכללות ומוסדות אקדמיים בארץ.

 • הכשרה וליווי צוותים מובילים ומדריכים במוסדות ובארגונים.
 • סמינרים וימי עיון לבני נוער בתכניות העשרה ופיתוח יזמות להובלת שינוי חברתי.
 • הרצאות וסדנאות המשולבות בפעילויות הארגונים והמוסדות.
 • השתתפות בפנלים ובכנסים.

ג.    פעילות במרחב האזורי והבינלאומי

המדרשה מקיימת קשרים ושיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות חברה, קהילה ואקדמיה במרחב האזורי והבינלאומי העוסקים בחינוך לדמוקרטיה ולשלום.

 • כנסים בינלאומיים שהמדרשה יוזמת ומקיימת אליהן מוזמנים נציגי ארגונים ומוסדות אקדמיה מהארץ ומחו”ל.
 • פעילויות ופרויקטים משותפים עם ארגוני חברה וחינוך פלסטיניים. במסגרת זו מתקיימים סמינרים להכשרת צעירים ישראלים ופלסטינים לפיתוח ויישום פרויקטים בקהילה, קידום יוזמות חברתיות ליצירת שינוי בשתי החברות.
 • קורסי הכשרת מנחים בחו”ל בשיטת העבודה של המדרשה.
 • עיבוד ותרגום של ספרי המדרשה לשפות אחרות.

ד.    מרחב מקוון

המרחב האינטרנטי משמש את המדרשה כאמצעי נוסף לחילופי מידע וקידום דיונים חינוכיים וחברתיים פתוחים לציבור הרחב.