אין קצת דמוקרטיה – טיפוח תרבות דמוקרטית ואזרחות פעילה

הדמוקרטיה על פי הבנתנו מהווה מערכת של עקרונות שהם חיוניים לכינון חיים של כבוד והוגנות במדינת ישראל. יחידת הלימוד המוצעת בתכנית זו משלבת לימוד עיוני של העקרונות הדמוקרטיים עם פרקטיקה מעשית המאפשרת לבחון את המציאות הקיימת לאור הערכים שנלמדו ולהציע דרכים לשיפורה. היחידה מזמנת אפשרות להכשיר את בני הנוער לפעול כשותפים פעילים בחברה האזרחית.

בתוכנית “אין קצת דמוקרטיה” שלושה מרכיבים מרכזיים: למידה, בדיקת מציאות חברתית לאור ערכים וביצוע של שינוי חברתי. כל אחד ממרכיביה תורם תרומה שונה, מהותית וחשובה כשלעצמה לפיתוח יחס של כבוד לאחר בחברה דמוקרטית. היחידה מאפשרת לקשר באופן מעשי בין הלימודים התיאורטיים לבין המציאות היומיומית.

 1. למידה – התכנים נלמדים במסגרת סדנאות המשלבות לימוד עיוני עם התנסות חווייתית אישית וקבוצתית. התלמידים לומדים תחום תוכן דמוקרטי ובוחנים את עמדתם ביחס אליו.  הם מתנסים בהאזנה לעמדות מנוגדות לשלהם ובבירור עמדתם. האזנה זו מפתחת יחס של כבוד לאחר ולעמדותיו השונות.
 2. בדיקת המציאות לאור ערכים דמוקרטיים – תהליך הבדיקה של המציאות לאור הערכים הדמוקרטיים מאפשרת לתלמידים להגיב לאירועים סביבם בצורה שקולה. הם לומדים לבחון את המציאות לא רק באופן אמוציונלי, אלא על בסיס מחויבות ערכית. השונות של האחר בתהליך באה לביטוי גם בעמדותיו וגם בדרך הטיפול שלו בסוגיות הערכיות.
 3. לימוד וביצוע של שינוי המציאות – בתהליך השינוי החברתי שמבצעים התלמידים הם לוקחים אחריות על מעשיהם ולא רק על עמדותיהם. הקושי לבצע תהליכי שינוי חברתי מפתח אצל התלמידים בצד העמדה הביקורתית, יחס של כבוד לטעויות, הבנה של הצורך לשנות עמדות בעקבות מפגש עם מציאות חדשה וכבוד רב יותר לנושאי תפקידים חברתיים.

המתודה החינוכית:

ידע והבנה: הקניית ידע ובחינתם של מושגי יסוד ועקרונות דמוקרטיים כמו: שוויון, קבלת השונה, זכויות, שיתוף פעולה והסכם הוגן תוך התייחסות למקומם האישי והחברתי של התלמידים ביחס לעקרונות אלו.

עמדות וערכים: הבנה של השוני בין פעולה מבוססת ערכים ועקרונות, לפעולה מבוססת אינטרסים וצרכים אישיים. פיתוח היכולת של ניסוח עמדות עקרוניות הנגזרות ממקרה אישי והבנת מנגנוני ההתמודדות עם בעיות ערכיות. (מוסדות חברתיים, חוקים, נורמות ועוד’)

מיומנויות: פיתוח יכולת לניתוח סוגיות חברתיות תוך שילוב חשיבה ביקורתית ועידוד אזרחות פעילה ואחראית בקרב התלמידים ע”י:

 1. הקניית מיומנויות תכנון ויצירת שינוי חברתי.
 2. יצירת הזדמנות להתנסות מעשית של תלמידים בתכנון והפעלת שינוי.
 3. יצירת מרחב הזדמנויות לבחירה.
 4. יצירת אקלים תומך ומטפח יוזמה אישית וחברתית.

דרכי פעולה

התכנית תופעל תוך שימוש במגוון שיטות הוראה והפעלה למימוש המטרות החינוכיות:

 • לימוד עקרונות הדמוקרטיה בשיטה סדנאית של “המרת קונפליקט בדילמה”.
 • בירור עמדות באמצעות משחקי סימולציה, משחקי תפקידים ודיוני דילמה.
 • יישום, הפעלה, התנסות מעשית של התלמידים במסגרת פרוייקטים קבוצתיים.
 • יישום שיטות חקר.

המדרשה פיתחה מתודה חינוכית ייחודית המיושמת ונלמדת במסגרת סדנאות מונחות המשלבות לימוד עיוני בתהליך קבוצתי-חוויתי. במהלכן מתנסים המשתתפים בהפעלות ובמשחקים, המובילים לדיון מובנה על אחד ממושגי היסוד של הרעיון הדמוקרטי. תהליך הלמידה במתודה זו כוללת שלושה שלבים:

א. בירור עמדות: לימוד מושגי יסוד בדמוקרטיה, בירור עמדות המשתתפים לגבי מושגים אלה ויצירת מודעות לקונפליקטים הקיימים בנושא בין המשתתפים.

ב. המרה של קונפליקט בדילמה: תהליך בו המנחה מזמן למשתתפים מצבים הגורמים להם להפוך אופוזיציה ממשית לעצמם. ההנחה היא, שכאשר אדם יכול להוות אופוזיציה אמיתית לעמדות של עצמו, הוא יוכל לגלות סובלנות רבה יותר לעמדות הזולת. הנחה נוספת היא שאדם השרוי בסכסוך פנימי יגלה רצון עז למצוא לו פתרון. כאשר הסכסוך הוא בינו לבין הזולת, הרצון לנצח את האחר גובר לעתים על הרצון לפתור את הבעיה בדרכי שלום.

ג. מציאת פתרונות יצירתיים לדילמות שהתעוררו אצל המשתתפים, בחינת יישומם כמאפשרים מימוש מרבי של  זכויות היחיד וכמאפשרים לפתור קונפליקטים שנוצרו בין חברי הקבוצה בסדנה.

אנו מבקשים להדגיש כי בתהליך הלמידה והיישום של התכנית יעלה הצורך בהעמקה והרחבה של היבטים נוספים של סוגיות דמוקרטיות שונות והתייחסות לתהליכים המתרחשים בעבודה בקבוצות. הרחבות אלו ניתן למצוא בספרים ובתכניות של מדרשת אדם שפורסמו ובראשם הספר: אין דמוקרטיה אחת – תכנית חינוכית רב-גילאית, מאת: אוקי מרושק-קלארמן וסאבר ראבי, הוצאת מדרשת אדם, יוני 2005

כמו כן, אנו ממליצים על השתלמות הכשרה למורים המעוניינים להעביר תכנית זו בבית הספר. ההשתלמות תועבר על ידי צוות מדרשת אדם במסגרת בית ספרית או מחוזית. ההשתלמות תוכר לגמול בהתאם לנהלים המקובלים.