ארגונים ומוסדות

מדרשת אדם מקיימת פעילויות ופרויקטים משותפים עם ארגונים עמיתים, מוסדות תרבות, חברה וקהילה, מכללות ומוסדות אקדמיים בארץ:  

  • הכשרת צוותים מובילים ומדריכים במוסדות ובארגונים.
  • הכשרת פעילים חברתיים להנחיה ולהובלת פרויקטים המבוססים על עקרונות הדמוקרטיה והשלום.
  • הרצאות וסדנאות המשולבות בפעילויות הארגונים והמוסדות.
  • הכשרת והעצמת נשים למנהיגות פוליטית וחברתית שיפעלו לשינוי משמעותי ובר-קיימא במעמדן של נשים ובתפקידן בהובלת נושאים במרחבי החיים השונים.
  • סמינרים וימי עיון לבני נוער בתכניות העשרה ופיתוח יזמות להובלת שינוי חברתי.