בתי ספר יסודיים

ABC_democracyאלף-בית בדמוקרטיה – תוכנית חינוכית המיועדת לכיתות א’-ו’ ומטרתה הקניית מושגי יסוד דמוקרטיים ויישומם בחיי קהילת בית הספר. התכנית מפגישה את הילדים עם סוגיות דמוקרטיות ועם דרכי הביטוי שלהן במציאות היומיומית ומחדדת את ההתמודדות הנובעת מן המפגש בין הרצונות, הצרכים והזכויות של הפרטים בחברה. למידע נוסף…


Shevh_Shonehשווה=שונה – תוכנית העוסקת בחינוך לסובלנות, לדמוקרטיה ולשלום, אשר ייחודה בשילוב פעילות אינטראקטיבית וחווייתית במסגרת ביקור בתערוכה עם למידה אישית וקבוצתית בסדנאות. התוכנית מפגישה את התלמידים עם מושגי יסוד דמוקרטיים ועם תופעות חברתיות מוכרות ושכיחות כמו: דעות קדומות, שעיר לעזאזל, אפליה – מתוך התפיסה שהעלאת המודעות תקדם אפשרות לנהוג בדרך אחרת. למידע נוסף…