בתי ספר יסודיים

ABC_democracyאלף-בית בדמוקרטיה – תוכנית חינוכית המיועדת לכיתות א’-ו’ ומטרתה הקניית מושגי יסוד דמוקרטיים ויישומם בחיי קהילת בית הספר. התכנית מפגישה את הילדים עם סוגיות דמוקרטיות ועם דרכי הביטוי שלהן במציאות היומיומית ומחדדת את ההתמודדות הנובעת מן המפגש בין הרצונות, הצרכים והזכויות של הפרטים בחברה.  למידע נוסף…

על בסיס התכנית “אלף בית” הוכנו 6 תכניות לימוד שנתיות אחת לכל שכבת גיל א’-ו’, בהן הוכנסו פעילויות חדשות ושולבו פעילויות המדגישות את הקשר שבין העקרונות הדמוקרטיים למועדים וחגים במורשת ישראל ובקהילה האוניברסאלית, לאקטואליה ולסוגיות פדגוגיות וחברתיות בבית הספר.

חידוש שנעשה השנה תשע”ט, 2018-2019 – הוכנה חוברת עבודה לתלמידים הנקראת “מחברת הדמוקרטיה שלי” המותאמת לכל שכבת גיל. מטרתה להביא לידי ביטוי את המחשבות, הרעיונות והתובנות שלהם מהנושא הנלמד מחד; ומאידך, יוכלו לשתף את ההורים בתכנים הנלמדים במהלך השנה.


Shevh_Shonehשווה=שונה – תכנית ייחודית המשלבת למידה באמצעות תערוכה אינטראקטיבית וחווייתית עם למידה אישית וקבוצתית בסדנאות ועוסקת בחינוך לדמוקרטיה ולסובלנות. התכנית מפגישה את התלמידים עם מושגי יסוד דמוקרטיים ועם תופעות חברתיות מוכרות ושכיחות כמו: דעות קדומות, שעיר לעזאזל, אפליה – מתוך התפיסה שהעלאת המודעות תקדם אפשרות לנהוג בדרך אחרת. התערוכה והתכנית החינוכית המלווה אותה מיועדת לתלמידי כיתות ה’-ו’ מבתי ספר יהודים וערבים ובמסגרתה מתקיים מפגש תלמידים. הפעילות מתקיימת בשני שלבים: סדנאות הכנה לתלמידים לקראת המפגש והביקור בתערוכה; יום מפגש בתערוכה הכולל סדנאות, סיור משותף בתערוכה וסיכום.  למידע נוסף…