בתי ספר יסודיים

ABC_democracyאָלֶף-בֵּית בְּדֶמוֹקְרַטְיָה”היא תכנית חינוכית המיועדת לכיתות א’-ו’ ולילדי גן. מטרתה הקניית מושגי יסוד דמוקרטיים ויישומם בחיי קהילת בית הספר. התכנית מפגישה את הילדים עם סוגיות דמוקרטיות ועם דרכי הביטוי שלהן במציאות היומיומית ומחדדת את ההתמודדות הנובעת מן המפגש בין הרצונות, הצרכים והזכויות של הפרטים בחברה. הפעילויות משלבות לימוד עיוני וחוויתי, תוך שימוש במגוון אמצעי המחשה ולמידה מתחומי הספרות, האמנות הפלסטית, הדרמה, המוסיקה, המשחק והיצירה. מגוון האמצעים מאפשר ביטוי רגשות, תחושות, צרכים ורצונות של כל ילד וילדה, וחיבור בין התהליך הרגשי הפנימי לחשיבה הרציונלית המוצגת בפניהם. למידע נוסף…

על בסיס התכנית אָלֶף-בֵּית בְּדֶמוֹקְרַטְיָה” הוכנו 6 תכניות לימודים שנתיות – אחת לכל שכבת גיל א’-ו’. הן גובשה כתכניות לימודים שנתיות ספיראליות, אשר מרחיבה את האפשרויות להקניה והטמעה של ידע מעשי ורלוונטי עבור התלמידים בהקשר לאקטואליה ולסוגיות פדגוגיות וחברתיות הנחוות בבית הספר. התכנית בכל שכבת גיל מתמקדת בשניים או שלושה נושאים דמוקרטיים.

לתלמידי שכבת א’-ב’ הוכנה חוברת עבודה אישית הנקראת: “מַחְבֶּרֶת הַדֵּמוֹקְרַטְיָה שֶׁלִּיבה ישתמשו במהלך השיעור ובבית. מטרתה להביא לידי ביטוי את המחשבות, הרעיונות והתובנות שלהם מהנושא הנלמד מחד; ומאידך, יוכלו לשתף את ההורים בתכנים הנלמדים במהלך השנה. התכנית השנתית לשכבת כיתות א’ ו-ב’ כוללת שלושה פרקים: הכרה בזכות השווה לשונות; קבלת השונה ומפגש בין שונים; הסכם חברתי הוגן;


Shevh_Shonehשווה=שונה – תכנית ייחודית המשלבת למידה באמצעות תערוכה אינטראקטיבית וחווייתית עם למידה אישית וקבוצתית בסדנאות ועוסקת בחינוך לדמוקרטיה ולסובלנות. התכנית מפגישה את התלמידים עם מושגי יסוד דמוקרטיים ועם תופעות חברתיות מוכרות ושכיחות כמו: דעות קדומות, שעיר לעזאזל, אפליה – מתוך התפיסה שהעלאת המודעות תקדם אפשרות לנהוג בדרך אחרת. התערוכה והתכנית החינוכית המלווה אותה מיועדת לתלמידי כיתות ה’-ו’ מבתי ספר יהודים וערבים ובמסגרתה מתקיים מפגש תלמידים. הפעילות מתקיימת בשני שלבים: סדנאות הכנה לתלמידים לקראת המפגש והביקור בתערוכה; יום מפגש בתערוכה הכולל סדנאות, סיור משותף בתערוכה וסיכום.  למידע נוסף…