תכניות לימודים ופרויקטים לבתי-ספר על יסודיים ומבוגרים

כוחה של מילה – חינוך להגנה על חופש הביטוי ולהתמודדות עם הסתה וגזענות

התכנית מבקשת להעמיק את הבנת התלמידים בנוגע לחשיבות חופש הביטוי במשטר דמוקרטי מחד, ואת ההבחנות בינו לבין הסתה וביטויים גזעניים מאידך. הסוגיות המרכזיות: חשיבות חופש הביטוי למשטר ולאורח החיים הדמוקרטי;  סתירה והתנגשות בין חופש ביטוי לערכים דמוקרטיים ושאינם דמוקרטיים; חופש ביטוי במרחב האינטרנטי (כמו תופעת השיימינג); חופש הביטוי בהקשר לשוויון בין המינים וליחסי רוב ומיעוט; חופש הביטוי בחינוך, ועוד. התכנית יושמה בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח בשנים 2015-2017 (תשע”ו-תשע”ז) ב-58 בתי ספר על יסודיים יהודים וערבים. במסגרתם התקיימו מפגשים תלמידים ומורים, ימי עיון באוניברסיטת חיפה ופורסמו 20 מאמרים בנושא. במימון האיחוד האירופי. על התכנית ויישומה  

“מפגשים עם האחר – מפגש עם עצמך”- תכנית מפגשים של מדרשת אדם

תכנית “מפגשים” של מדרשת אדם מפגישה קבוצות אוכלוסייה שונות, לעתים מקוטבות במדינת ישראל, במטרה ללמוד יחדיו, שהעקרונות וההליכים הדמוקרטיים משמשים בסיס לקיום הוגן ומשותף ודרך לפתרון קונפליקטים. התכנית מיושמת בבתי ספר יהודים וערבים במספר דגמים ומותאמת לצרכים, לאופי וגילאי הקבוצות הנפגשות ומטרתן. היישום מתקיים על בסיס תכניות שונות כגון: “בשביל הדיאלוג”, “כוחה של מילה” שמוצגות להלן. למידע נוסף…

בשביל הדיאלוג – התמודדות חינוכית עם תופעת הגזענות

התוכנית מציעה דרך חינוכית מעשית להתמודדות עם תופעת הגזענות בחברה הישראלית בכלל, ועם עמדות גזעניות של תלמידים במערכת החינוך, בפרט. מטרתה ללמד על משמעות תופעת הגזענות ועל הדרכים לפעול לצימצומה בבית הספר ו/או במסגרת רשת ארצית של בתי ספר יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, הפועלים במשותף נגד התופעה. החל משנת תשע”ז (2016-2017) המפגשים מתקיימים בשיתוף עם המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים של משרד החינוך במסגרת “המיזם משותף” ובה משתתפים תלמידים ומורים יהודים וערבים. מטרתם לקדם את החינוך לדמוקרטיה ולסובלנות והתמודדות עם תופעת הגזענות וההסתה. למידע נוסף… 

אין דמוקרטיה אחת – על מהות הדמוקרטיה ועל חינוך לדמוקרטיה

חינוך לדמוקרטיה בתקופה זו הוא משימה מורכבת ביותר. כל ניסיון להציג בפני המתחנכים דגם דמוקרטי אחד חוטא להצגת הדיון מחד, ומאידך – יוצר חוסר אמון של המתחנכים בדיון המוצע. תכנית הלימודים המופיעה בספר “אין דמוקרטיה אחת”, מציגה שבע גישות שונות ביחס לדמוקרטיה הראויה אודותיהן מתנהל הוויכוח בימים אלו: דמוקרטיה ליברלית ניטרלית, ליברלית ערכית, סוציאל-דמוקרטיה, סוציאליסטית, רב-תרבותית, לאומית ודמוקרטיה פמיניסטית. הצגת הגישות נעשית במגמה לאפשר למחנכים לדמוקרטיה ולמתחנכים להכיר אותן לעומקן, ולסייע להם לברר לעצמם סוגיות שונות. המאמרים התיאורטיים כמו גם הפעילויות המוצעות מיועדים למחנכים ולמחנכות בבתי הספר ובחינוך הבלתי פורמלי, לאנשי ציבור, לפעילים קהילתיים ולחברי עמותות, ולכל אדם המתעניין בתהליכים החברתיים-פוליטיים ובשיח הרעיוני סביב נושא המשטר הדמוקרטי. סדנאות התכנית מבוססות על המתודה שפותחה במדרשת אדם ויושמה במהלך כל שנות פעילותה בקרב ילדים ובני נוער, בוגרים ומבוגרים, במערכות החינוך הפורמלית והמשלימה, במוסדות ציבור, במערכת המוניציפלית ובארגונים חברתיים – בישראל ובחו”ל. למידע נוסף

מועדים לאזרח – ערכים דמוקרטיים במועדים בלוח השנה האזרחי והלאומי

תכנית חינוכית שבבסיסה מועדים בעלי משמעות דמוקרטית ואזרחית בלוח השנה. מטרת התכנית היא לדאוג לכך שהערכים הדמוקרטיים יתפסו כחלק בלתי נפרד מסדר היום החינוכי של כל תלמיד/ה, מורה ומחנך. היא מאפשרת למידה ממוקדת סביב מושגים וערכים דמוקרטיים אוניברסליים ופרטיקולריים שאותו מועד מזמן. עד כה פותחו המערכים למועדים: יום הסובלנות; יום זכויות הילד; יום זכויות האדם; יום שפת האם; יום האשה; יום המאבק בגזענות; יום הבריאות; היום העולמי לאיכות הסביבה; יום ההשכלה הבינלאומי; היום הבינלאומי לשלום; יום הפועלים/העובדים הבינלאומי;  

חופש ביטוי והסתה – מערך פעילויות ליום הזכרון הממלכתי לרוה”מ יצחק רבין

בתכנית זו מוצעים חמישה מערכי פעילות העוסקים בנושא חופש הביטוי והסתה. תחילה בוחנים את הידע של התלמידים על רצח ועל משמעותו מבחינה דמוקרטית; לאחר מכן עוסקים בהבהרת המושגים וניתנים כלים להבחנה בין חופש ביטוי להסתה; מרחיבים את הדיון על חופש הביטוי בהקשר למחאה לגיטימית ושאינה לגיטימית ולבסוף מעלים לדיון את הדילמות והסתירות בתנאים בהם ניתן לקיים מדינה יהודית ודמוקרטית. חשוב לנו להדגיש, כי ראוי שההפעלות בנושא חופש הביטוי וההסתה יהיו רק שלב אחד של פעילות ענפה בתחום החינוך לדמוקרטיה ולשלום אותה יש לקיים ביום זה. להורדת התכנית….

תלמידים מנחים תלמידים – החל מתשע”ח (2017) פותח ויושם מודל חדש לקיום יום עיון בית ספרי ביום הזכרון ליצחק רבין בהנחיית תלמידים שהוכשרו להנחיית תלמידים בבתי הספר התיכוניים. בתכנית ההכשרה משתתפים תלמידים משכבות ט’ עד יב’, וביום העיון מקבלים ליווי על ידי צוות המורים וצוות מדרשת אדם. 

כן לכבוד האדם ולא לגזענות

החינוך להכרה באחר ובכבודו הינו הבסיס החשוב ביותר למניעת גזענות. תלמידים המתחנכים להכרה בכבודם של כל בני האדם נמנעים בעצמם מהתנהגות גזענית, והם גם מפתחים רגישות לתופעות של גזענות כשהם עדים להן. התוכנית מתמקדת בהבהרת מושג הזכות לכבוד ובקושי לכבד בחברה רב-תרבותית. למידע נוסף…

אין קצת דמוקרטיה – טיפוח תרבות דמוקרטית ואזרחות פעילה

הדמוקרטיה על פי הבנתנו מהווה מערכת של עקרונות שהם חיוניים לכינון חיים של כבוד והוגנות במדינת ישראל. יחידת הלימוד המוצעת בתכנית זו משלבת לימוד עיוני של העקרונות הדמוקרטיים עם פרקטיקה מעשית המאפשרת לבחון את המציאות הקיימת לאור הערכים שנלמדו ולהציע דרכים לשיפורה. היחידה מזמנת אפשרות להכשיר את בני הנוער לפעול כשותפים פעילים בחברה האזרחית. למידע נוסף…

מועצות תלמידים

הנחת היסוד החינוכית של מדרשת אדם היא כי הפעילות המתבצעת בבית הספר איננה אמורה לחקות את התהליכים הדמוקרטיים המתרחשים מחוץ לבית הספר אלא נועדה לאפשר לתלמידים להצטייד בכלים ליצירת מציאות טובה יותר מזו ששוררת מחוץ לכותלי המוסד. לפיכך, יותר משהתכנית אמורה ללמד את התלמידים לבחור באופן נכון את נציגיהם, היא צריכה לפתח את יכולותיהם להיבחר באופן דמוקרטי, ומשנבחרו, לנהל את המועצה על פי עקרונות דמוקרטיים. להמשך קריאה

Oma_logo

אומ”ה – או”ם היסטורי שחזור החלטות ואירועים היסטוריים של מדינת ישראל

התכנית עוסקת בחקירה ובשחזור החלטות היסטוריות שהתקבלו באו”ם ובאירועים מרכזיים אחרים הקשורים לקיומה של מדינת ישראל. התכנית מאפשרת לתלמידים להכיר את ההיסטוריה של המדינה בדרך חדשה ומקדמת את יכולתם לראות את הבעיות אתן התמודדו המייסדים מזוויות מגוונות. היא מאפשרת לחשוב באופן חדש ויצירתי על סוגיות מהעבר ומהווה מודל ללמידה משמעותית ולפדגוגיה חדשנית. התכנית יכולה להתקיים במסגרת בית ספרית בה ישתתפו מספר כיתות משכבות שונות, או במסגרת עירונית/יישובית. התכנית פותחה ויושמה במערכת החינוך העל יסודית בהרצליה במשך שש שנים ברציפות (2009 ועד 2015). למידע נוסף…