חטיבות ותיכוניים

כוחה של מילה – חינוך להגנה על חופש הביטוי ולהתמודדות עם הסתה וגזענות

cover_hebrewפרויקט משותף של מדרשת אדם והאגודה לזכויות האזרח
מדרשת אדם והאגודה לזכויות האזרח החלו ביישום התכנית בבתי הספר העל-יסודיים, היהודים והערבים. כנס הפתיחה התקיים ב-22 בדצמבר 2015 באוניברסיטת חיפה ועסק בנושא:  בין חופש ביטוי להסתה גזענית במערכת החינוך. השתלמויות להכשרת מורים החלו במחוז מרכז ומחוז דרום.
התכנית “כוחה של מלה” מבקשת להעמיק את הבנת התלמידים בנוגע לחשיבות חופש הביטוי במשטר דמוקרטי מחד, ואת ההבחנות בינו לבין הסתה וביטויים גזעניים מאידך. חשיבות העיסוק החינוכי בסוגיות אלו נובעת לא רק ממקרי הקיצון העולים לסדר היום החברתי, אלא משום שדילמות ושאלות הקשורות לחופש ביטוי וגזענות הן חלק מההוויה היום-יומית של בני הנוער, לאור פעילותם הרבה ברשתות החברתיות. על התכנית ויישומה

EU-logo

בתמיכת האיחוד האירופי


דמויות עומדות - קהל יעד

מועצת תלמידים דמוקרטית בבית הספר

הנחת היסוד החינוכית של מדרשת אדם היא כי הפעילות המתבצעת בבית הספר איננה אמורה לחקות את התהליכים הדמוקרטיים המתרחשים מחוץ לבית הספר אלא נועדה לאפשר לתלמידים להצטייד בכלים ליצירת מציאות טובה יותר מזו ששוררת מחוץ לכותלי המוסד. לפיכך, יותר משהתכנית אמורה ללמד את התלמידים לבחור באופן נכון את נציגיהם, היא צריכה לפתח את יכולותיהם להיבחר באופן דמוקרטי, ומשנבחרו, לנהל את המועצה על פי עקרונות דמוקרטיים. על התלמידים הנבחרים למועצת התלמידים ועל התלמידים הבוחרים את הנהגתם לדעת מהם ההבדלים בין הנהגה דמוקרטית במוסד לבין הנהגה שאיננה כזו. להמשך קריאה


בשביל הדיאלוג – התמודדות חינוכית עם תופעת הגזענות – תוכנית המציעה דרך חינוכית מעשית להתמודדות עם תופעת הגזענות בחברה הישראלית בכלל, ועם עמדות גזעניות של תלמידים במערכת החינוך, בפרט. מטרתה ללמד על משמעות תופעת הגזענות ועל הדרכים לפעול לצימצומה בבית הספר ו/או במסגרת רשת ארצית של בתי ספר יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, הפועלים במשותף נגד התופעה. למידע נוסף…


היום הבינלאומי למאבק בגזענות 21.3

whatsnew_racism2תופעת הגזענות מאיימת על כל חברה אנושית, ממוסדת ושאיננה ממוסדת, הקיצוניות שבהן חווה העולם במלחמת העולם השנייה – בה הופרו כל זכויות האדם הבסיסיות באופן נרחב ומחריד. תופעה זו ממשיכה ומתקיימת גם בימינו באופנים, בהיקפים ובעוצמות שונות ברחבי העולם ובמדינת ישראל.

מדרשת אדם מציעה מספר תכניות להתמודדות חינוכית עם תופעת הגזענות שמיושמות בכ-80 בתי ספר על יסודיים, יהודים וערבים החל משנת 2012. בתוכניות אלו המורים מוזמנים ללמוד וללמד את תלמידיהם מה בין אפליה לגזענות, מהו הרקע לצמיחתן של תופעות אלו בכלל ובמדינת ישראל באופן מיוחד וכיצד ניתן למנוע אותן. כל אחת מהתוכניות המוצעות להלן מתמודדת עם משימות אלו בדרך שונה, תוך שימת דגש לזווית אחרת של הדיון והפרקטיקה החינוכית. למידע נוסף


כן לכבוד האדם ולא לגזענות – החינוך להכרה באחר ובכבודו הינו הבסיס החשוב ביותר למניעת גזענות. תלמידים המתחנכים להכרה בכבודם של כל בני האדם נמנעים בעצמם מהתנהגות גזענית, והם גם מפתחים רגישות לתופעות של גזענות כשהם עדים להן. התוכנית מתמקדת בהבהרת מושג הזכות לכבוד ובקושי לכבד בחברה רב-תרבותית. למידע נוסף…


Oma_logoאומ”ה – תוכנית העוסקת בחקירה ובשחזור החלטות היסטוריות שהתקבלו באו”ם ובאירועים מרכזיים אחרים הקשורים לקיומה של מדינת ישראל. התכנית מאפשרת לתלמידים להכיר את ההיסטוריה של המדינה בדרך חדשה ומקדמת את יכולתם לראות את הבעיות אתן התמודדו המייסדים מזוויות מגוונות. היא מאפשרת לחשוב באופן חדש ויצירתי על סוגיות מהעבר. למידע נוסף…


אין קצת דמוקרטיה – טיפוח תרבות דמוקרטית ואזרחות פעילה – הדמוקרטיה על פי הבנתנו מהווה מערכת של עקרונות שהם חיוניים לכינון חיים של כבוד והוגנות במדינת ישראל. יחידת הלימוד המוצעת בתכנית זו משלבת לימוד עיוני של העקרונות הדמוקרטיים עם פרקטיקה מעשית המאפשרת לבחון את המציאות הקיימת לאור הערכים שנלמדו ולהציע דרכים לשיפורה. היחידה מזמנת אפשרות להכשיר את בני הנוער לפעול כשותפים פעילים בחברה האזרחית. למידע נוסף…