חטיבות ותיכוניים

מפגשים עם האחר – מפגש עם עצמך – תכנית מפגשים של מדרשת אדם

תכנית “מפגשים” של מדרשת אדם היא חלק מסדרת תכניות חינוכיות, שמטרתן לקדם אצל המתחנכים את ההכרה בזכות השווה לחירות של כל אדם וכל עם. היחידים בקבוצה מתמודדים עם מתן הזכות השווה לחבריהם וחברותיהן לפעול כחלק מקבוצה וכפרטים. הם אמורים ללמוד להיות חופשיים מקבוצתם וחופשיים להשתייך אליה בה בעת על בסיס של שוויון בין היחידים ובין הקבוצות. המפגש בין קבוצות מקוטבות באוכלוסייה (יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, עולים וותיקים) יכול לסייע להשגת המטרה האמורה.

במפגשים במדרשת שאדם נעשה ניסיון לא רק להיות מודעים לתהליך הקבוצתי, המתרחש בכל קבוצה, אלא גם ליצור תהליך חלופי, שיבטל את הדעות הקדומות ויחליף את יחסי ההאשמה וההצטדקות ביחסים של בדיקה עצמית של עמדות ופעולה לשינוי. התנסות זאת נעשית מתוך מתן כבוד לקבוצות השונות וליחידים באמצעות יצירת שוויון בתהליך הדיון מחד ועיבוד תהליכי אי שוויון מאידך . תהליך העיבוד של ההתנהלות במצבי אי שוויון נעשית על ידי מפגש של המשתתפים בחוויות מובנות בהם יחסי הכוח אותם הם חווים הפוכים לאלו המתקיימים במציאות חייהם הרווחת.

במפגשים בגישה של מדרשת אדם יש התייחסות לשלושה היבטים מרכזיים:

 • התהליך הקבוצתי – התהליכים העוברים על כל קבוצת מפגש מקוטבת (המאמר “מפגשים עם האחר – מפגש עם עצמך” של ד”ר אוקי מרושק מפרט תהליכים אלו).
 • תהליך של “המרת קונפליקט בדילמה” השיטה החינוכית בסדנאות מדרשת אדם – תהליך שבשלב הראשון מטרתו לעשות את היחידים בקבוצה ואת חברי הקבוצה לאופוזיציה של עצמם, ובדרך זו ליצור אצלם הבנה וקבלה של עמדת מי שנחשבים יריביהם “המרה של קונפליקט בדילמה“. מטרת התהליך לאחר מכן לעשות את חברי הקבוצות לשותפים בחיפוש אחר פתרונות שיענו על הצרכים המשותפים של החברים בקבוצתם ושל החברים בקבוצה האחרת. במילים אחרות מדובר בתהליך שיעשה את הקבוצות הנפגשות לקבוצה המכבדת את הצרכים האישיים הקהילתיים של כלל חבריה.
 • התוכן הנלמד – עקרונות הדמוקרטיה הבסיסיים ושיטות לפתרון סכסוכים (מוצעות שלוש תכניות לביצוע להלן).

יישום תכנית “מפגשים” במערכת החינוך העל-יסודית

תכנית מפגשים של מדרשת אדם מיושמת במספר דגמים ומותאמת לצרכים, לאופי וגילאי הקבוצות הנפגשות ומטרתן. הדגם המיושם במפגשים בין תלמידים ומורים מבתי ספר יהודים וערבים מתבסס על המהלך הבא:

 • למידה – של מושגי יסוד דמוקרטיים, כמו: שוויון, קבלת השונה, זכויות, שיתוף פעולה והסכם הוגן תוך התייחסות למקומם האישי והחברתי של התלמידים ביחס לעקרונות אלו. לימוד מושג הגזענות ומופעיו השונים בחברה הישראלית.
 • הכנה לקראת מפגש – הכנה רגשית ולימודית המתמקדת בנקודות הבאות:
 • מיפוי ידע (היסטורי, עדכני, תרבותי, לאומי בעיות מיוחדות), בירור עמדות.
 • היכרות עם עצמי, ועם עצמנו בסכסוך בכללן איתור יחסי הכוח הבלתי שוויוניים , בירור נכונותם של סטראוטיפים ודעות קדומות ביחס לקבוצה השנייה ושל הפרכתם מאידך.
 • תיאום ציפיות וביטוי חששות מהמפגש.
 • לימוד מיומנויות שיח-מוגן ובכללן לימוד ותרגול מתודה לפתרון סכסוכים.
 • מפגשים – חשוב להחליט מהי מטרת המפגשים ומהם התכנים בהם תעסוק הקבוצה במהלכם. הנקודות שיש להתייחס אליהן בפעילויות המפגשים:

התייחסות למסגרת:

 • תכנון והחלטות משותפות של שני בתי הספר לגבי: מטרת המפגשים, מספר המפגשים ולוח הזמנים, מקום המפגשים, מי מנחה את המפגשים, מספר התלמידים המשתתפים בקבוצה, דרך העבודה, נושאים להכנת התלמידים, נושא המפגשים.
 • בכל קבוצת מפגש חשוב לשמור על שוויון במספר התלמידים המשתתפים מכל בי”ס ועל הנחיה משותפת של מנחה/מורה יהודי ומנחה/מורה ערבי.

התייחסות לתוכן ולתהליך במפגשים עצמם:

 • פעילויות להיכרות אישית ולהיכרות תרבותית.
 • פעילות וליווי תהליך של עבודה בשותפות שווה – הסכם הוגן, תהליך קבלת החלטות, פתרון קונפליקטים ועוד.
 • אם מתוכנן מיזם משותף – חשוב להגדיר את המסגרת ואת שלבי הביצוע. (דוגמאות: קמפיין העוסק בתופעת הגזענות, מטלת ביצוע משותפת, יצירה אמנותית משותפת, סרטון המתעד מפגשים ועוד).

עיבוד מפגש: בין מפגש למפגש חשוב לקיים סדנה לכל קבוצת מפגש בנפרד, לעיבוד המפגש המשותף ולהכנה לקראת המפגש הבא.

התכניות של מדרשת המוצעות לביצוע התכנית הן: 


 

כוחה של מילה – חינוך להגנה על חופש הביטוי ולהתמודדות עם הסתה וגזענות

cover_hebrewפרויקט משותף של מדרשת אדם והאגודה לזכויות האזרח
מדרשת אדם והאגודה לזכויות האזרח החלו ביישום התכנית בבתי הספר העל-יסודיים, היהודים והערבים. כנס הפתיחה התקיים ב-22 בדצמבר 2015 באוניברסיטת חיפה ועסק בנושא:  בין חופש ביטוי להסתה גזענית במערכת החינוך. השתלמויות להכשרת מורים החלו במחוז מרכז ומחוז דרום.
התכנית “כוחה של מלה” מבקשת להעמיק את הבנת התלמידים בנוגע לחשיבות חופש הביטוי במשטר דמוקרטי מחד, ואת ההבחנות בינו לבין הסתה וביטויים גזעניים מאידך. חשיבות העיסוק החינוכי בסוגיות אלו נובעת לא רק ממקרי הקיצון העולים לסדר היום החברתי, אלא משום שדילמות ושאלות הקשורות לחופש ביטוי וגזענות הן חלק מההוויה היום-יומית של בני הנוער, לאור פעילותם הרבה ברשתות החברתיות. על התכנית ויישומה

EU-logo

בתמיכת האיחוד האירופי


דמויות עומדות - קהל יעד

מועצת תלמידים דמוקרטית בבית הספר

הנחת היסוד החינוכית של מדרשת אדם היא כי הפעילות המתבצעת בבית הספר איננה אמורה לחקות את התהליכים הדמוקרטיים המתרחשים מחוץ לבית הספר אלא נועדה לאפשר לתלמידים להצטייד בכלים ליצירת מציאות טובה יותר מזו ששוררת מחוץ לכותלי המוסד. לפיכך, יותר משהתכנית אמורה ללמד את התלמידים לבחור באופן נכון את נציגיהם, היא צריכה לפתח את יכולותיהם להיבחר באופן דמוקרטי, ומשנבחרו, לנהל את המועצה על פי עקרונות דמוקרטיים. על התלמידים הנבחרים למועצת התלמידים ועל התלמידים הבוחרים את הנהגתם לדעת מהם ההבדלים בין הנהגה דמוקרטית במוסד לבין הנהגה שאיננה כזו. להמשך קריאה


בשביל הדיאלוג – התמודדות חינוכית עם תופעת הגזענות – תוכנית המציעה דרך חינוכית מעשית להתמודדות עם תופעת הגזענות בחברה הישראלית בכלל, ועם עמדות גזעניות של תלמידים במערכת החינוך, בפרט. מטרתה ללמד על משמעות תופעת הגזענות ועל הדרכים לפעול לצימצומה בבית הספר ו/או במסגרת רשת ארצית של בתי ספר יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, הפועלים במשותף נגד התופעה. למידע נוסף…


היום הבינלאומי למאבק בגזענות 21.3

whatsnew_racism2תופעת הגזענות מאיימת על כל חברה אנושית, ממוסדת ושאיננה ממוסדת, הקיצוניות שבהן חווה העולם במלחמת העולם השנייה – בה הופרו כל זכויות האדם הבסיסיות באופן נרחב ומחריד. תופעה זו ממשיכה ומתקיימת גם בימינו באופנים, בהיקפים ובעוצמות שונות ברחבי העולם ובמדינת ישראל.

מדרשת אדם מציעה מספר תכניות להתמודדות חינוכית עם תופעת הגזענות שמיושמות בכ-80 בתי ספר על יסודיים, יהודים וערבים החל משנת 2012. בתוכניות אלו המורים מוזמנים ללמוד וללמד את תלמידיהם מה בין אפליה לגזענות, מהו הרקע לצמיחתן של תופעות אלו בכלל ובמדינת ישראל באופן מיוחד וכיצד ניתן למנוע אותן. כל אחת מהתוכניות המוצעות להלן מתמודדת עם משימות אלו בדרך שונה, תוך שימת דגש לזווית אחרת של הדיון והפרקטיקה החינוכית. למידע נוסף


כן לכבוד האדם ולא לגזענות – החינוך להכרה באחר ובכבודו הינו הבסיס החשוב ביותר למניעת גזענות. תלמידים המתחנכים להכרה בכבודם של כל בני האדם נמנעים בעצמם מהתנהגות גזענית, והם גם מפתחים רגישות לתופעות של גזענות כשהם עדים להן. התוכנית מתמקדת בהבהרת מושג הזכות לכבוד ובקושי לכבד בחברה רב-תרבותית. למידע נוסף…


Oma_logoאומ”ה – תוכנית העוסקת בחקירה ובשחזור החלטות היסטוריות שהתקבלו באו”ם ובאירועים מרכזיים אחרים הקשורים לקיומה של מדינת ישראל. התכנית מאפשרת לתלמידים להכיר את ההיסטוריה של המדינה בדרך חדשה ומקדמת את יכולתם לראות את הבעיות אתן התמודדו המייסדים מזוויות מגוונות. היא מאפשרת לחשוב באופן חדש ויצירתי על סוגיות מהעבר. למידע נוסף…


אין קצת דמוקרטיה – טיפוח תרבות דמוקרטית ואזרחות פעילה – הדמוקרטיה על פי הבנתנו מהווה מערכת של עקרונות שהם חיוניים לכינון חיים של כבוד והוגנות במדינת ישראל. יחידת הלימוד המוצעת בתכנית זו משלבת לימוד עיוני של העקרונות הדמוקרטיים עם פרקטיקה מעשית המאפשרת לבחון את המציאות הקיימת לאור הערכים שנלמדו ולהציע דרכים לשיפורה. היחידה מזמנת אפשרות להכשיר את בני הנוער לפעול כשותפים פעילים בחברה האזרחית. למידע נוסף…