מערכי פעילות לגני ילדים

kids-earthסביבה במחשבה תחילה

תכנית המציעה פעילות לילדי הגן בנושא החינוך הסביבתי על בסיס ערכי היסוד הדמוקרטיים. להורדה


health_importanceהעיקר הבריאות – שומרים על הזכות לבריאות

התכנית מלמדת את הילדים מושגי יסוד בנושא, מתייחסת למכלול ההיבטים המשפיעים על בריאותם בחיי היומיום, ומקנה להם כלים לבחון את סוגיית האחריות. התכנית מלווה בכרטיסיות משחק הממחישות את הקשר שבין היבטים שונים של שמירה על הבריאות לבין מימושם. להורדהערכה_02יש לי משפחה מיוחדת ושונה – תכנית ליום המשפחה

התכנית מתמקדת בקשר לזכות השווה לשונות בחיי המשפחה ובהרכב התא המשפחתי. מתן מקום שווה ומכבד לשונות של כל תא משפחתי וגם לשונות בין הפרטים בתוך המשפחה, בהתאם למה שקיים בגן. התכנית כוללת הפעלות, סיפורים ומשחק טריוויה קלפים בנושא השונות בין ובתוך משפחות. בתכנית הושם דגש על פעילות שתשתף את ההורים ביום המשפחה הנחגג בגן. להורדה