פרסים שהוענקו למדרשת אדם כהוקרה על פועלה החינוכי והחברתי

  • פרס קה”ל  לשנת 1991, מטעם הקרן החדשה לישראל – על פיתוח וכתיבת התכנית “שפה ופוליטיקה”
  • פרס הקרן לירושלים על-שם מרתה לאוב, לשנת 1997 – על פעלה לקידום ערכי הדמוקרטיה והסובלנות
  • פרס יושב ראש הכנסת לאיכות החיים לשנת התשנ”ח, 1998 – על פעלה בתחום העמקת ההבנה והדו-קיום בין ערבים ליהודים
  • פרס פרלמן מטעם הקרן לירושלים, לשנת 2003 – על פיתוח תכנית חינוכית “איכות הסביבה ודמוקרטיה”
  • פרס פרלמן מטעם הקרן לירושלים, לשנת 2005 – על פיתוח תכנית חינוכית: ו”מועדים לאזרח” שעניינה עיסוק במועדים דמוקרטיים בלוח השנה האזרחי
  • פרס יגאל אלון למעשה מופת חלוצי לשנת 2006 – פרס לארגון על מפעל או מעשה שהם מופת לעשייה חלוצית ותרומה ייחודית לקידום היצירה ולטיפוח ערכי החברה