אלף-בית בדמוקרטיה

חינוך לאורח חיים דמוקרטי בבית הספר  היסודי

אלף-בית בדמוקרטיה” היא תכנית חינוכית המיועדת לכיתות א’-ו’ ומטרתה הקניית מושגי יסוד דמוקרטיים ויישומם בחיי קהילת בית הספר. התכנית מפגישה את הילדים עם סוגיות דמוקרטיות ועם דרכי הביטוי שלהן במציאות היומיומית ומחדדת את ההתמודדות הנובעת מן המפגש בין הרצונות, הצרכים והזכויות של הפרטים בחברה. היא מציעה אפשרויות מגוונות לכל פרט לבטא את מחשבותיו ורגשותיו ולפתח את תפישת עולמו. ניסיון מרכזי הנעשה בסדנאות הוא לשקף ענייני אקטואליה ולהתמודד עם דילמות אמיתיות בחיי הילדים בהנחה שהדבר חיוני ללימוד השפה הדמוקרטית ולהפנמתה.

התכנית גובשה כתכנית לימודים שנתית ספיראלית, הבנויה על פי רצף יחידות לימוד חודשיות, והותאמה לכל אחת משש שכבות הגיל. היא משלבת פעילויות המדגישות את הקשר שבין העקרונות הדמוקרטיים למועדים וחגים במורשת ישראל ובקהילה האוניברסאלית, לאקטואליה ולסוגיות פדגוגיות וחברתיות בבית הספר.

דרכי הוראה ואמצעים דידקטיים

התכנית בנויה כתהליך חינוכי הדרגתי המותאם לגיל המתחנכים ולשלבי ההתפתחות – הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים. הערכים והמושגים הנלמדים מתורגמים לשפה פשוטה ורלוונטית למציאות הילדים. הפעילויות משלבות לימוד התנסותי וחוויתי ונעשה שימוש במגוון אמצעי המחשה ולמידה מתחומי הספרות, האמנות הפלסטית, הדרמה, המוסיקה, המשחק והיצירה. מגוון האמצעים מאפשר ביטוי רגשות, תחושות, צרכים ורצונות של כל ילד וילדה, וחיבור בין התהליך הרגשי הפנימי לחשיבה הרציונלית המוצגת בפניהם.

פרקי התכנית

שלושת הפרקים הראשונים עוסקים בהכרה בזכות השווה לשונות. הנחתנו היא, שהבסיס להבנת האופציה הדמוקרטית, בחירה בה והפנמתה הוא ההכרה בזכותו השווה של הזולת למימוש חירותו ולביטוי שונותו. המסר החינוכי הוא שאני שונה מחברי, כפי שחברי שונה ממני, ובזאת אנו שווים. המתחנכים עוברים תהליך חשיבה ומודעות, שראשיתו בהכרת השונות האישית והמשכו בראיית שונות האחר, קבלתה והתמודדות עמה. סופו של התהליך במציאת דרכים ליחסי גומלין בין שונים, תוך שמירה על זכותו השווה של היחיד.

פרק ראשון מניח את היסודות להכרה בזכות השווה לשוֹנוּת ועוסק בהכרת הפרט – החל בשמו ובמאפייני מראהו החיצוניים, דרך טעמו, העדפותיו ורגשותיו, וכלה בדרכי הביטוי של כל אלה.

פרק שני עוסק בערך השוויון. המסר החינוכי של הפרק הוא כי “אני שונה מחברי או דומה לו כפי שחברי שונה ממני או דומה לי – ובכך אנו שווים”. תפיסת השוויון מתוך שונות משמעותה היא כי הכרה בשוֹנוּת של כל אחד מאתנו וקבלתה, תאפשר לנו לשמור על חירותנו, זכויותינו, צרכינו ומקומנו – וגם על אלו של הזולת.

פרק שלישי מוקדש למפגש בין שונים ולקבלת השונה. לאחר שהפרט מחוזק ומקבל גיבוי לשונויותיו ולייחודו, ניתן להתחיל לבדוק את משמעות השונים (האחרים) לגביו, ולהציע לו דרכי התמודדות עמם. תחילה יעסקו הילדים בהכרת השונה, בבחינת הפחד מהשונה ובהשפעת דעות קדומות וסטראוטיפים על קבלתו; לאחר שהפרט התמודד עם שוֹנוּתוֹ ועם שונות האחר, יהיה בשל יותר לבחון סוגים שונים של מפגשים, את הסיבות למפגשים אלו ואת תוצאותיהם האפשריות.

פרק רביעי עוסק ביחסי רוב ומיעוט, בוחן את משמעותם הערכית של המושגים וביחסי הגומלין ביניהם, בהתייחס לעיקרון המנחה של הכרה בזכות השווה לחירות. תחילה עוסקים הבהרת המושגים “רוב” “מיעוט” והמחשת סוגי היחסים שבין רוב ומיעוט ובמשמעותם. לאחר מכן הילדים יתמודדו עם השאלה מתי הכרעת רוב היא לגיטימית ומתי אינה לגיטימית, ויבחנו מצבים שונים בהם נדרשת הכרעת רוב.

הפרק החמישי עוסק בזכויות. מחנכים ומתחנכים רבים מתמודדים עם קשיים ושאלות לגבי המושגים “זכות”, “רצון” ו”חובה”; פרק זה מנסה לתת מענה לשאלות ולחדד את משמעותם של המושגים.

הפרק השישי עוסק בבירור מהותו של ההסכם ההוגן. מטרתו היא לקדם את ההבנה כי ההסכם ההוגן מאפשר לשמור על זכותם של כל הפרטים לממש את חירותם. הילדים יבררו את הצורך בהסכם תוך התנסות במשימות הדורשות שיתוף פעולה, ויבחנו את היתרונות, החסרונות והקשיים של עבודה משותפת.

הפרק השביעי עוסק בתהליכי פתרון סכסוכים. פרק זה מבוסס על ההכרה בצורך בהסכם הוגן להסדרת יחסים בין בני האדם בחברה דמוקרטית. בפרק מוצעות מספר שיטות לפתרון סכסוכים בדרכי שלום תוך התנסות במצבים המצריכים מציאת פתרונות. מושג ה”הוגנות” יהווה כלי מרכזי בבדיקת הפתרונות לאחר שיילמד באופן יסודי.

הפרק השמיני והאחרון עוסק במהות החוק בחברה דמוקרטית. החוק נועד לשמור על השותפים בהסכם הדמוקרטי ולהגן עליהם, על כן תעסוקנה ההפעלות בהגדרת מושג החוק כחלק ממרכיבי התפיסה הדמוקרטית. הילדים יבררו את הצורך בחוקים ואת מטרתם ויתרגלו הבחנה בין סוגים שונים של חוקים.

יישום

הרצליה חווה דמוקרטיה – פרויקט עירוני רב-שנתי בהרצליה

התכנית “הרצליה חווה דמוקרטיה” יושמה במהלך 14 שנים 2013-1999 במערכת החינוך בהרצליה ב-26 בתי ספר (16 יסודיים, 6 תיכוניים ו-4 חט”ב). התכנית הוכנסה למערכת הלימודים השנתית בכל בית ספר ביוזמתה, בשיתופה ובמימונה של מערכת החינוך העירונית. לאורך השנים פותחו תכניות חדשות והורחבו אחרות בהתאם לצרכים הפדגוגיים והערכיים במערכת החינוך העירונית. צוות המדרשה קיים השתלמויות הכשרה והעשרה לצוותי המורים וליווה את תהליך הלמידה והיישום במרחבי החיים השונים בבית הספר. התכנית פותחה ושולבה בתהליך ההוראה של מקצועות ליבה ובנייה של יחידות לימוד המותאמות לכל אחת משכבות הגיל בבית הספר היסודי.

אלף בית בדמוקרטיה בירושלים

התכנית מיושמת בבבתי ספר יסודיים יהודים וערבים בירושלים המערבית והמזרחית למעלה מעשרים שנה. נעשו התאמות ופיתוחים של התכנית לצרכים ולסדר היום החינוכי של כל בית ספר. צוות המדרשה קיים השתלמויות הכשרה והעשרה למורים ומחנכים להוראת הנושאים בבית הספר, ליווי המורים בתהליך יישום הלמידה בכיתות וקידום תהליכים דמוקרטיים בבתי הספר כולל בניית חברת ילדים פעילה ושוויונית (מועצות תלמידים וכד’).

בתי ספר יהודים:

  1. יסודי תורני פסגת זאב: נעשה פיתוח ייחודי של עקרונות הדמוקרטיה בחיבור לערכים ומקורות יהודיים ובניית חברת ילדים פעילה.
  2. יסודי יאנוש קורצ’אק: הפעילויות היו בדגש על בנייה וליווי של מועצת התלמידים ובהשתלמויות מורים ממוקדות בנושא מהות החוק בדמוקרטיה וליווי היישום בבית הספר.
  3. יסודי לוריא: היתה הרחבה והעמקה בנושא פתרון סכסוכים במסגרת השתלמות מורים בית ספרית ולאחר מכן קיבלו ליווי ביישום התכנית בכיתות.
  4. יסודי גילה א’ לסביבה וחברה: התכנית הורחבה ונוספו נושאים הקושרים בין הערכים הדמוקרטיים לנושאים סביבתיים וסוגיות חברתיות, כמו יום המים הבין-לאומי.
  5. יסודי מופת רמות אלון: נעשתה הרחבה והעמקה בנושאים: שונות ושוויון, זכויות והסכם הוגן. בתהליך יישום התכנים בכיתות נבחרו מושגי יסוד בדמוקרטיה שהותאמו לכל אחת מהשכבות וב’צמתים’ משותפים עסק כל ביה”ס בנושא אחד משותף ובמתודה אחת בהתאמה גילאית.

בתי ספר ערבים במזרח ירושלים:

התקיימו השתלמויות הכשרה והעשרה למורים להוראת הדמוקרטיה והושם דגש על מתודות ואמצעים ליישום התכנית בכיתות. הנושאים המרכזיים שנלמדו היו: “דיאלוג חינוכי ותרבות של זכויות”; “איכות הסביבה ודמוקרטיה”. ההשתלמויות התקיימו במסגרת בית ספרית פרטנית ובמסגרת למידה במרכז פיסג”ה במזרח ירושלים.

בתי הספר שהשתתפו בתכנית בעשור האחרון: יסודי וחטיבה לבנות, שועפאט; יסודי שועפט בנות ב’; יסודי סילואן; ביה”ס היסודי אלנור, שכונת א-טור; חט”ב עיסוויה לבנות; אל-אפאק ללקויות למידה – יסודי וחטיבה; יסודי לבנים צור באהר; 8. יסודי לבנות צור באהר; יסודי אום טובא; יסודי ראס אל עמוד; יסודי אלטור לבנות, הר הזיתים; יסודי אלטור לבנים, הר הזיתים; יסודי אלתורי לבנות, ארמון הנציב;