ארגונים ומוסדות

מדרשת אדם מקיימת פעילויות ופרויקטים משותפים עם ארגונים עמיתים, מוסדות תרבות, חברה וקהילה, מכללות ומוסדות אקדמיים בארץ:  

  • הכשרת צוותים מובילים ומדריכים במוסדות ובארגונים.
  • הכשרת פעילים חברתיים להנחיה ולהובלת פרויקטים המבוססים על עקרונות הדמוקרטיה והשלום.
  • הרצאות וסדנאות המשולבות בפעילויות הארגונים והמוסדות.
  • הכשרת והעצמת נשים למנהיגות פוליטית וחברתית שיפעלו לשינוי משמעותי ובר-קיימא במעמדן של נשים ובתפקידן בהובלת נושאים במרחבי החיים השונים.
  • סמינרים וימי עיון לבני נוער בתכניות העשרה ופיתוח יזמות להובלת שינוי חברתי.

מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב:

קשרים ושיתופי פעולה בין מדרשת אדם לבין מכללת סמינר הקיבוצים מתקיים לאורך שנים רבות במסגרות שונות – שיתופי פעולה עם המכון לחינוך מתקדם, המסלול לחינוך יצירתי ולאחרונה עם היחידה למעורבות חברתית. המדרשה משתתפת בכנסים של המכון לחינוך מתקדם “כנס תל אביב יפו לחינוך מתקדם” ומרצים מטעם המכון משתתפים בכנסים של המדרשה. במסלול לחינוך יצירתי המדרשה שותפה לתכנון והפעלת יום עיון לסטודנטים/ות בנושא “חינוך נגד גזענות”בהקשר ליום הזיכרון לרצח יצחק רבין ז”ל.  באפריל 2019 קיימה המדרשה קורס אקדמי לסטודנטים וסטודנטיות יהודים וערבים הלומדים בסמינר במסגרת היחידה למעורבות חברתית. הקורס התקיים במשך 4 ימים ומטרתו היתה ליצור מפגש בין סטודנטים יהודים לערבים, לאפשר להם להכיר וללמוד על המשותף ביניהם ועל הקונפליקטים הקיימים בחייהם המשותפים בסמינר ומחוצה לו וכן לחשוב על הדרכים שירצו ליישם בעשייתם החינוכית.

המוזיאון לאמנות האסלאם:

הפעילות המשותפת של צוות המדרשה עם צוות המוזיאון החל בשנת 2015 ונמשך מאז. הפעילות כוללת הכשרת צוות המוזיאון להנחיית מפגשי תלמידים ועריכת ימי עיון והדרכה לתלמידים, במטרה לקרב את תלמידי בתי הספר העל-יסודיים בירושלים לערכי הדמוקרטיה, הסובלנות, לרב-תרבותיות ולקבלת האחר. תכנית ימי העיון נבנתה בשיתוף גם עם מכון ון ליר ולה שלושה מרכיבים: התלמידים מתכנסים במכון ון ליר להרצאה בנושא רלוונטי להם (שנבחר בתיאום עם ביה”ס ומהווה העשרה והעמקה בסוגיה כהרחבה בתכנית הלימודים); לאחר מכן התלמידים משתתפים בסדנאות לעיבוד ודיון בנושא, ובסופו מתקיים סיור והדרכה במוזיאון לאמנות האסלאם. במסגרת זו צוות המוזיאון ביחד עם צוות מדרשת אדם קיימו ימי הכנה לקראת מפגשים וימי מפגש משותפים.

מוזיאון ארצות המקרא:

פעילות משותפת של מדרשת אדם עם אגף החינוך במוזיאון ארצות המקרא בירושלים התקיימה במשך 11 שנים ברציפות 2006-2017, במסגרת תכנית ד.ש.א (“דמותו של אברהם”). הפעילות כללה הכשרה של צוות ההדרכה של המוזיאון להנחיית מפגשי תלמידים מבתי ספר יסודיים יהודים וערבים המתקיימים במוזיאון וליווי בימי המפגשים עצמם. חלק חשוב מתכנית ההכשרה היה שילוב התכנים והמתודות של המוזיאון עם מיומנויות הנחיית מפגשים בשיטת מדרשת אדם. במקביל התקיימו סדנאות להכנת צוותי המורים מבתי הספר המשתתפים בתכנית “ד.ש.א” לקראת המפגשים של תלמידיהם במוזיאון.

התאחדות הסטודנטים בישראל – הכשרת סטודנטים להנחיית תלמידים בתכנית “בשביל הדיאלוג”: 

הקשר הראשוני נוצר בירושלים לאחר שהתאחדות הסטודנטים פנתה למנח”י במטרה להפעיל תוכנית לתלמידי חט”ב בירושלים בנושא התמודדות עם תופעת הגזענות. מנח”י פנתה למדרשת אדם, כגוף המקצועי להכשרת הסטודנטים. בתיאום עם התאחדות הסטודנטים נבנתה תכנית ההכשרה, על בסיס התכנית של המדרשה “בשביל הדיאלוג” הפעילות המשותפת התקיימה מה בשנים 2015-2017. בשנה הראשונה  והתקיימו סמינרים לארבע קבוצות סטודנטים בקמפוס הר הצופים. השתתפו סה”כ כ-45 סטודנטים (30 סטודנטים יהודים ו-15 ערבים), כאשר כל סטודנט/ית מקבלים מילגת לימודים תמורת הפעילות בבתי הספר. ההכשרה כללה התנסות בפעילויות מתוך התכנית שהותאמו במיוחד עבור תלמידי חטיבות הביניים. בשנים שלאחר מכן התקיימו סמינרים לעוד 8 קבוצות סטודנטים – בירושלים, כרמיאל, באר שבע ותל אביב. סטודנטים אלו העבירו את הסדנאות לתלמידים בחטיבות הביניים בבתי הספר באזורים בהם הם מתגוררים. תכנית ההכשרה זכתה להצלחה ומשתתפיה הביעו שביעות רצון רבה מהתכנים והמתודות שנלמדו.

“תקווה ישראלית בחינוך” יוזמה של בית הנשיא וקרן לאוטמן:

מדרשת אדם נמנית על הארגונים השותפים במסגרת יוזמה זו. נציגי המדרשה מוזמנים ומשתתפים בכנס השנתי של בית הנשיא.

מרכז יצחק רבין, תל אביב:

מדרשת אדם מקיימת קשרים ושיתופי פעולה על מרכז יצחק רבין מזה שנים רבות. צוות המדרשה מוזמן להעביר הרצאות וסדנאות בימי עיון שהמרכז מקיים לקבוצות שונות ביניהם קציני צה”ל ואחרים. כמו כן, המדרשה העבירה ימי עיון לצוות החינוכי של המרכז בנושא: התמודדות חינוכית עם הגזענות.