בשביל הדיאלוג: חינוך לדמוקרטיה, לסובלנות והתמודדות עם גזענות והסתה

תכנית לימודים לבתי הספר העל-יסודיים

 התוכנית כלולה במאגר גפ”ן – מספרה במאגר 14046, בתת הסל חיים בשותפות

התוכנית “בשביל הדיאלוג” מציעה דרך חינוכית מעשית להתמודדות עם תופעת הגזענות וההסתה בחברה הישראלית. מטרתה לקדם את ערכי החיים בשותפות, הסובלנות, דו-קיום ורב-תרבותיות, ערבות הדדית ותחושת השייכות לקהילה ולחברה הישראלית. זאת על בסיס כבוד הדדי, שמירה על זכויות אדם ומניעת גזענות והסתה בחברה הישראלית. במסגרתה יילמדו את עקרונות הדמוקרטיה ואת משמעות תופעות הגזענות וההסתה בכלל וכנגד מיעוטים וזרים בפרט, ועל הדרכים לפעול לצימצומן בבתי הספר ובמרחבים בהם פועלים בני נוער. התכנית מיועדת לבתי-הספר העל-יסודיים (תיכוניים וחטיבות ביניים) – יהודים ערבים ברחבי הארץ.

התוכנית נותנת מענה בתכניה: סובלנות, הגנה על זכויות האדם, מניעת גזענות, וביסוס הכבוד ההדדי בין קבוצות בחברה הישראלית. היא מעודדת ויוצרת אפשרויות להיכרות עם האחר, תוך איתור מכנים משותפים מבלי למחוק את השונות בין הקבוצות. התהליכים מקנים ידע וכלים היוצרים שיתוף פעולה בין התלמידים.ות מהקבוצות השונות בחברה הישראלית. במסגרתה צוות המורים.ות מקבל הכשרה הכוללת ידע וכלים פדגוגיים ליישום בהווה ובעתיד. התלמידים לומדים וחווים את התכנים שהוזכרו לעיל.

אנו מציעים לקיים את התוכנית בתהליך הדרגתי בן שלושה שלבים:

  • השתלמות צוות מורים.ות – ללמידת התוכנית לקראת יישומה בכיתות. ההשתלמות תכלול הרצאות, סדנאות המשלבות למידה עיונית עם התנסות אישית וקבוצתית, בניית עולם מושגים אזרחי משותף ותכנון של מיזמים משותפים לתלמידים במסגרת בית ספרית או צמדי בתי ספר עמיתים. היקף ההשתלמות יתואם עם בתי הספר.
  • יישום בכיתות – העברת סדנאות ושיעורים בכיתות על ידי המורים.ות. המדרשה תספק את מערכי השיעור הרלוונטים למורים ותלווה את היישום. הסדנאות יתמקדו בהוראת סוגיות דמוקרטיות מרכזיות החיוניות להבנת תופעת הגזענות, ההסתה ואירועים אקטואליים. תהליך הבדיקה של המציאות לאור הערכים הדמוקרטיים מאפשרת לתלמידים להגיב לאירועים סביבם על בסיס מחויבות ערכית. השיעורים יכולים להתקיים במסגרת שעת מחנך, שיעורי אזרחות, היסטוריה וכדו’.
  • מיזמים ופעילויות של תלמידים במסגרת צמדי בתי ספר או במסגרת בית ספרית. דוגמאות: מפגשי תלמידים יהודים-ערבים, דתיים חילוניים להכרת השונה והאחר; פעילות ברשתות החברתיות נגד גזענות ונגד הסתה; תיעוד של תופעות גזענות, הסתה וכד’ באמצעות סרטונים; פעילויות ספורט משותפות; כרזות נגד גזענות או עבודות אמנות בנושא; מטלת ביצוע משותפת באזרחות;

המתודה החינוכית:

ידע והבנה: הקניית ידע ובחינתם של מושגי יסוד ועקרונות דמוקרטיים, תוך התייחסות למקומם האישי והחברתי של התלמידים ביחס לעקרונות אלו.

עמדות וערכים: הבנה של השוני בין פעולה מבוססת ערכים ועקרונות, לפעולה מבוססת אינטרסים וצרכים אישיים. פיתוח היכולת של ניסוח עמדות עקרוניות הנגזרות ממקרה אישי והבנת מנגנוני ההתמודדות עם בעיות ערכיות. (מוסדות חברתיים, חוקים, נורמות ועוד’)

מיומנויות: פיתוח יכולת לניתוח סוגיות חברתיות תוך שילוב חשיבה ביקורתית ועידוד אזרחות פעילה ואחראית בקרב התלמידים ע”י: הקניית מיומנויות תכנון ויצירת פעולה חברתית; יצירת הזדמנות להתנסות מעשית של תלמידים; יצירת אקלים תומך ומטפח יוזמה אישית וחברתית.

יישום

התוכנית מיושמת מאז שנת תשע”ג 20212 בעשרות בתי ספר יהודים וערבים וזכתה להערכה רבה. במהלך היישום הוכנסו התאמות למציאות והצרכים בשטח. החל משנת 2015 ועד 2019 היא התקיימה בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והמזכירות הפדגוגית – הפיקוח על הוראת האזרחות והמטה לחינוך אזרחי במסגרת “מיזם משותף”. התוכנית שולבה ונלמדה בכיתות השונות ונחשפו אליה כ-15,000 תלמידים ומורים. בתי הספר שהשתתפו בתוכנית פיתחו ויישמו במשותף 35 מיזמים חינוכיים נגד הגזענות, שכללו מפגשי תלמידים ומורים יהודים וערבים.

אחד המורים כתב במשוב לתכנית: “אני מרשה לעצמי לתאר את הגזענות כמחלה של ימינו ואת “בשביל הדיאלוג” כדרך הטיפול  והמניעה להתפשטות המחלה. הפתגם הערבי “מניעה עדיפה על ריפוי – “الوقاية خير من قنطار علاج ” – מתאר את הלקח וזה מה שאנחנו עושים במסגרת התוכנית.” הפרויקטים תועדו והועלו לאתר המדרשה:   https://www.adaminstitute.org.il

 

מדרשת אדם, יער ירושלים, ת”ד 3536, ירושלים 91033

טלפון: 02-6448290  פקס: 02-6752932 

דוא”ל: info@adaminstitute.org.il   אתר:  https://www.adaminstitute.org.il/