לפעילות בשנת הלימודים תשפ״ג

חינוך לאורח חיים דמוקרטי בבית הספר היסודי | תכנית לימודים רב-שנתית

מספרה במאגר 13980, תת הסל מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים

תוכנית הלימודים גובשה על בסיס תכנית המדרשה “אָלֶף-בֵּית בדמוקרטיה” ומיועדת לכיתות א’-ו’. מטרתה הקניית מושגי יסוד דמוקרטיים ובחינת יישומם בחיי החברה – בכיתה, בקהילת בית הספר ובכלל. התוכנית מפגישה את הילדים עם ערכים דמוקרטיים, באמצעות סוגיות שונות, ובוחנת את דרכי הביטוי שלהן במציאות היומיומית ומחדדת את ההתמודדות הנובעת מן המפגש בין הרצונות, הצרכים והזכויות של פרטים וקבוצות בחברה.

ABC_democracy

הפעילויות משלבות לימוד עיוני וחוויתי, תוך שימוש במגוון אמצעי המחשה ולמידה מתחומי הספרות, האמנות הפלסטית, הדרמה, המוסיקה, המשחק והיצירה. מגוון האמצעים מאפשר ביטוי רגשות, תחושות, צרכים ורצונות של כל ילד וילדה, וחיבור בין התהליך הרגשי הפנימי לחשיבה הרציונלית המוצגת בפניהם.

התוכנית המחודשת גובשה כתוכנית לימודים שנתית ספיראלית, אשר מרחיבה את האפשרויות להקניה והטמעה של ידע מעשי ורלוונטי עבור התלמידים בהקשר לאקטואליה ולסוגיות פדגוגיות וחברתיות הנחוות בבית הספר. התכנית בכל שכבת גיל מתמקדת בשניים או שלושה נושאים דמוקרטיים.

נושאי תוכניות הלימודים לפי שכבת גיל:

  • התוכנית לשכבת כיתות א’ ו-ב’ כוללת שלושה נושאים: הכרה בזכות השווה לשונות; קבלת השונה ומפגש בין שונים; הסכם חברתי הוגן; לתלמידי שכבת א’-ב’ הוכנה חוברת עבודה אישית הנקראת: “מַחְבֶּרֶת הַדֵּמוֹקְרַטְיָה שֶׁלִּי”, בה ישתמשו במהלך השיעור ובבית. מטרתה להביא לידי ביטוי את המחשבות, הרעיונות והתובנות שלהם מהנושא הנלמד מחד; ומאידך, יוכלו לשתף את ההורים בתכנים הנלמדים במהלך השנה.

  • התוכנית לשכבת כיתות ג’ מתמקדת בשני נושאים: זכויות וחובות; מהות החוק בדמוקרטיה;

  • התוכנית לשכבת כיתות ד’ מתמקדת בשני נושאים: זכויות; ויחסי רוב ומיעוט.

  • התוכנית לשכבת כיתות ה’ מתמקדת בשלושה נושאים: שונות, קבלת השונה; שוויון; הסכם חברתי הוגן.

  • התוכנית לשכבת כיתות ו’ מתמקדת בשני נושאים: יחסי רוב ומיעוט; פתרון סכסוכים;

  • רקע תיאורטי לכל אחד מהנושאים קיים בספר “אלף בית בדמוקרטיה” למידע נוסף

שווה=שונה: חינוך לדמוקרטיה, לסובלנות ולשלום

Shevh_Shonehתכנית ייחודית המשלבת למידה באמצעות תערוכה אינטראקטיבית וחווייתית עם למידה אישית וקבוצתית בסדנאות ועוסקת בחינוך לדמוקרטיה ולסובלנות. התכנית מפגישה את התלמידים עם מושגי יסוד דמוקרטיים ועם תופעות חברתיות מוכרות ושכיחות כמו: דעות קדומות, שעיר לעזאזל, אפליה – מתוך התפיסה שהעלאת המודעות תקדם אפשרות לנהוג בדרך אחרת. התערוכה והתכנית החינוכית המלווה אותה מיועדת לתלמידי כיתות ה’-ו’ מבתי ספר יהודים וערבים ובמסגרתה מתקיים מפגש תלמידים. הפעילות מתקיימת בשני שלבים: סדנאות הכנה לתלמידים לקראת המפגש והביקור בתערוכה; יום מפגש בתערוכה הכולל סדנאות, סיור משותף בתערוכה וסיכום.  למידע נוסף…