גני ילדים

first_steps_democracyצעדים ראשונים בדמוקרטיה

תכנית המדרשה “אלף בית בדמוקרטיה”, מהווה את הבסיס לתכנית זו ובה שולבו פעילויות נוספות אשר פותחו במהלך השנים. התכנית עוסקת בחינוך ובטיפוח כישורים אישיים וחברתיים של ילדים ובמתן כלים המאפשרים התנהלות חברתית המכבדת את השונות, הצרכים והרצונות של הזולת. הילדים לומדים כיצד ליישם את הערכים בחיי היום-יום, ולהתמודד עם קשיים הנובעים מן המפגש בין הרצונות, הצרכים והזכויות של הפרטים והקבוצות בגן. היא כוללת ארבעה פרקים מרכזיים: הבהרת מושג השוֹנוּת; מושג השוויון כבסיס להבנת הזכות השווה לשונות; קבלת השונה; שיתוף פעולה והסכם הוגן. נושאים נוספים הנלמדים בשלבים מתקדמים הם: ניהול דיאלוג ופתרון סכסוכים, מהות החוק ויישומו בחברה דמוקרטית, תהליכי שיתוף בגן הילדים והיחס לזכויות וחובות.

בנוסף, פותחו ערכות למידה ומשחק נפרדות בהקשר למועדים בלוח השנה הנחגגים ומצוינים בגנים המתייחסים לערכים הנלמדים. המועדים שלהם פותחו ערכות למידה ומשחק הם: יום המשפחה, יום הבריאות ויום איכות הסביבה. (להלן תיאורן).


family_dayיש לי משפחה מיוחדת ושונה – תכנית ליום המשפחה

התכנית מתמקדת בקשר לזכות השווה לשונות בחיי המשפחה ובהרכב התא המשפחתי. מתן מקום שווה ומכבד לשונות של כל תא משפחתי וגם לשונות בין הפרטים בתוך המשפחה, בהתאם למה שקיים בגן. התכנית כוללת הפעלות, סיפורים ומשחק טריוויה קלפים בנושא השונות בין ובתוך משפחות. בתכנית הושם דגש על פעילות שתשתף את ההורים ביום המשפחה הנחגג בגן.


health_importanceהעיקר הבריאות – שומרים על הזכות לבריאות

תכנית ליום הבריאות ולנושא השנתי המרכז של משרד החינוך בשנת תשע”ג. התכנית מלמדת את הילדים מושגי יסוד בנושא, מתייחסת למכלול ההיבטים המשפיעים על בריאותם בחיי היום־יום, ומקנה להם כלים לבחון את סוגיית האחריות. התכנית מלווה בכרטיסיות משחק הממחישות את הקשר שבין היבטים שונים של שמירה על הבריאות לבין מימושם.


kids-earthסביבה במחשבה תחילה

תכנית ליום איכות הסביבה המציעה פעילות לילדי הגן בנושא החינוך הסביבתי על בסיס ערכי היסוד הדמוקרטיים – כבוד לזולת ולסביבה, שוויון וקבלת השונה, הזכות לחיים של המינים השונים, סולידריות, אחריות סביבתית-חברתית ועוד.