הרצאות מקוונות: חינוך לדמוקרטיה עכשיו"

מדרשת אדם בשיתוף עם ד”ר מיכאל מירו, העורך הראשי של Broadcasting  מזמינים אתכם לסדרת שיחות על חינוך לדמוקרטיה הנחוץ במציאות שנוצרה היום.

עתיד הדמוקרטיה הישראלית ודמותה נידונים היום בישראל במרחבים רבים. דיון זה מתקיים באתרי המחאה השונים, בתקשורת ובחוגי החברה האזרחית. מרכיב מרכזי אחד נעדר במפתיע מהשיח בסוגיות אלו והוא הדיון על אופיו ומקומו של החינוך הדמוקרטיה בהגנה ובקידום המוסדות ואורח החיים הדמוקרטי.

עכשיו יותר מתמיד, הזמן לחזור ולדון במעמד החינוך לדמוקרטיה בישראל , בפעילות המעטה המתקיימת בתחום ובאפשרויות לשינוי.

ד”ר אוקי מרושק-קלארמן, מנהלת וממייסדות מדרשת אדם, מפתחת שיטת בצוותא להנחיית קבוצות: עכשיו יותר מתמיד, הזמן לחזור ולדון במעמד החינוך לדמוקרטיה בישראל.

ד”ר ריקי טסלר, האוניברסיטה העברית ומכללת ספיר; יו”ר הפורום האקדמי לאזרחות (לשעבר); מרכזת הקואליציה לדמוקרטיה בחינוך – לדמוקרטיה יש תנאי סף

 

סאבר ראבי, מנהל הדרכה ופרויקטים, מדרשת אדם – החינוך לדמוקרטיה חשוב במגזר הערבי

 

 

ד”ר ישעיהו רוטברג, מורה ופעיל זכויות אדם בירושלים – שורשיה של הדמוקרטיה מגיעים מהיהדות

 

ניבי שנער-זמיר, דיקנית סטודנטים, מכללת סמינר הקיבוצים – חינוך לדמוקרטיה כבר בגיל הצעיר