חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות בבתי הספר במערכת החינוך הפורמלית

מדרשת אדם מקיימת מגוון פעילויות חינוכיות בתוך מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית דתית בתמיכה ובשיתוף פעולה עם משרד החינוך,המזכירות הפדגוגית, המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים, המינהל להכשרה, השתלמויות והדרכה לעובדי הוראה, ובשיתוף עם מחלקות חינוך עירוניות.

 שיתוף הפעולה של המדרשה עם  המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים מתקיים ארבע שנים ברציפות במסגרת “מיזם משותף” המדרשה מקבלת מימון לקיום מפגשי תלמידים בבתי הספר העל יסודיים.

  • השתלמויות הכשרה והעשרה לצוותי ניהול, הוראה, חינוך וייעוץ המוכרות לגמול בהתאם לנהלים המקובלים. הן מתקיימות במרכזי פסג”ה, בחדרי מורים ובמקומות אירוח אחרים. צוות המדרשה רשום במאגר המרצים המורשים של משרד החינוך.
  • תכניות לתלמידים ובני נוער – בתחומי החינוך החברתי, האזרחי והערכי הכולל תכניות ייחודיות של יישום מטלת הביצוע באזרחות, פיתוח מיזמים חינוכיים בית סיפריים ועוד.
  • מפגשים דו-לאומיים ורב-תרבותיים – לתלמידים ולמורים.
  • תכניות ייחודיות לגני הילדים – השתלמויות הכשרה והעשרה לגננות ולסייעות ללימוד התכניות ומתודות פדגוגיות ליישומן, ליווי תהליך היישום בגנים.
  • פיתוח והעברה של קורס מקוון למורי האזרחות בכל הארץ בנושא חינוך לדמוקרטיה והתמודדות עם גזענות. הועלו לאתר משרד החינוך שישה מערכים מקוונים של התכנית.