Screen Shot 2017-04-09 at 9.11.22 AMחשיבות השידור הציבורי – האם חופש הביטוי הוא זכות או מוצר כלכלי?

הדיון המתקיים בימים אלו בסוגיית רשות השידור והתאגיד הציבורי, מייצג מחלוקת עמוקה בסוגיה דמוקרטית מכרעת.  האם חופש הביטוי אמור להיות זכות דמוקרטית או שמא עלינו לראותו כמוצר צריכה הנתון לכללי השוק? עוד…

פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.