כוחה של מילה

חינוך להגנה על חופש הביטוי ולהתמודדות עם הסתה וגזענות

Words_matter_thumbמדרשת אדם והאגודה לזכויות האזרח מזמינות את מורי ותלמידי בתי הספר התיכוניים וחטיבות הביניים, היהודים והערבים, להשתתףבתכנית חינוכית זו. להורדה

חופש הביטוי הוא מעקרונות היסוד של הדמוקרטיה, ובין החשובים שביניהם. הוא זה המאפשר לנו לבטא את עצמנו באופן אישי ובאופן קולקטיבי, הוא המקדם, כפי שנראה בתכנית זו, חשיבה מושכלת וזו מצידה מאפשרת ביקורת והשתפרות מתמדת הן ברמה הפרטית והן ברמה הפוליטית. בישראל, הצורך להבחין הבחנה ברורה בין ביטוי לגיטימי בדמוקרטיה לביטוי שאינו לגיטימימתחדד ועולה לאחרונה, בגלל אירועים קשים של פשעי שנאה, הסתה בכלל והסתה לגזענות באופן מיוחד. חלק מאירועים אלו ניתן להבין על רקע הסיכסוך המתמשך בין יהודים לערבים, ואילו את האחרים על בסיס המחלוקות הקשות בחברה הישראלית בין דתיים לחילוניים ובין קבוצות אתניות ולאומיות שונות. הדוגמאות של רצח שירה בנקי ז”ל במצעד הגאווה בירושלים, כתיבת סיסמאות גזעניות של “תג מחיר” על קירות מסגדים ובתי ספר הן רק קצה הקרחון של ניצול חופש הביטוי למטרות פסולות. הרצון להתגונן בפני תופעות אלו מחויב המציאות ועם זאת קיים חשש רב לכך “שהתינוק יישפך עם מי האמבט” ונחוקק חוקים שיצמצמו את הביטוי החופשי מעבר למתחייב ולרצוי.

התכנית “כוחה של מלה” מבקשת להעמיק את הבנת התלמידים בנוגע לחשיבות חופש הביטויcharac במשטר דמוקרטי מחד, ואת ההבחנות בינו לבין הסתה וביטויים גזעניים מאידך. חשיבות העיסוק החינוכי בסוגיות אלו נובעת לא רק ממקרי הקיצון העולים לסדר היום החברתי, אלא משום שדילמות ושאלות הקשורות לחופש ביטוי וגזענות הן חלק מההוויה היום-יומית של בני הנוער, לאור פעילותם הרבה ברשתות החברתיות.

הסוגיות המרכזיות שהתכנית עוסקת:

1. סתירה והתנגשות בין חופש ביטוי לערכים דמוקרטיים אחרים;

2. סתירה והתנגשות בין חופש ביטוי לערכים דמוקרטיים ושאינם דמוקרטיים;

3. הקשר שבין חופש הביטוי לשוויון בין המינים;

4. אתגר חופש הביטוי בעידן דיגיטליחופש ביטוי במרחב האינטרנטי: התמודדות עם תופעות חדשות – טוקבקים, שיימינג, האקרים והדלפות;

5. יחסי רוב ומיעוט בהקשר לחופש הביטוי;

6. חופש הביטוי בחינוךחופש ביטוי של אנשי חינוך ושל התלמידים; איך מקיימים דיון סובלני.

7. מעורבות חברתית של תלמידים ומורים להגנה על חופש הביטוי ולהתמודדות עם הסתה לגזענותכיצד לבנות פעילות להגנה על חופש הביטוי ולהתמודדות עם הסתה לגזענות;

בתי הספר המשתתפים בתכנית  מקיימים את הפעילויות הבאות:

  1. השתלמויות מורים: מתקיימות במסגרת בית ספרית או אזורית בהיקף של עד 30 שעות. המורים המשתתפים לומדים את התכנית ומתודות להעברתן. ההשתלמויות מוכרות לגמול בהתאם לנהלים המקובלים.
  2. הוראת התכנית בכיתות: המורים מעבירים את המערכים לתלמידיהם במהלך השנה בליווי והדרכה של צוות התכנית.
  3. השתתפות תלמידים בשני סמינרים ארציים: בכל שנת פעילות מתקיימים שני סמינרים חד-יומיים בהם מתקיים מפגש של נציגי תלמידים ומורים מכל בתי הספר המשתתפים בתכנית. הסמינרים כוללים הרצאות וסדנאות בקבוצות מעורבות. הסמינר הראשון מתקיים במחצית הראשונה של השנה ומוקדש להיכרות, ללמידה משותפת, ולתכנון מיזמים בית סיפריים בנושא. הסמינר השני מתקיים במחצית השנייה של השנה ועוסק בעשייה שנעשתה בנושא ובתובנות שרכשו המשתתפים במהלך התקופה.
  4. יישום מיזם בית ספרי בנושא: המורים והתלמידים אמורים ליישם מיזם בבית הספר בנושא. המטרה היא שהמשתתפים בתכנית יהפכו שותפים לפעילות האזרחית הנדרשת כדי ליצור מרחב דמוקרטי ראוי לחילופי דעות ורעיונות.

להכנת תכנית הלימודים “כוחה של מילה” וליישומה חברו יחדיו מדרשת אדם והאגודה לזכויות האזרח. בשיתוף פעולה בין הארגונים הבאנו לידי ביטוי את הידע שהצטבר בהם, הן ברמה התיאורטית והן בפעילויות במסגרת החברה האזרחית ובמערכת המשפטית.

אנו מקווים, שהתכנית המוצעת תסייע לנשות ולאנשי חינוך, במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות, לקדם דיון מושכל בסוגיות הקשורות בחופש הביטוי ובהתמודדות עם הסתה לגזענות, וכי התלמידים, המשתתפים בתכנית, יהפכו שותפים לפעילות האזרחית הנדרשת כדי ליצור מרחב דמוקרטי ראוי לחילופי דעות ורעיונות.

EU-logo

בתמיכת האיחוד האירופי