כנסים

mixed_city

“לחיות בעיר מעורבת” – סדרת כנסים בינלאומיים בירושלים

הקרן לירושלים ומדרשת אדם יזמו וקיימו עד היום חמישה כנסים בינלאומיים “לחיות בעיר מעורבת” בהם הועלו לדיון הסוגיות הקשורות בקשיים ובהזדמנויות של החיים בערים מעורבות. בכנסים השתתפו מרצים מומחים מהארץ ומחו”ל, פעילים חברתיים ואנשי ציבור הציגו מחקרים ועשייה בארץ ובעולם, שמטרתם לעמוד על בעיות היסוד של האוכלוסיות השונות המתגוררות בערים מעורבות, ולחפש דרכים חדשות לשיפור חייהן.  הכנסים תועדו והועלו לאתר: http://mixedcity.adaminstitute.org.il)

כנסים אלו התקיימו הודות לתרומת קרן המבורג לקידום המדע והתרבות בראשותו של פרופ’ יאן פיליפ רימסטמה, גרמניה – The Hamburg Foundation for the Promotion of Science and Culture, Founded and Directed by Prof. Dr. Jan Philipp Reemtsma, Germany

כנס ראשון: “לחיות בעיר מעורבת – בעיות אתגרים ופתרונות” – 16-13 בנובמבר 2012, ימק”א ירושלים (הקרן לירושלים, מדרשת אדם בשיתוף מכון ירושלים לחקר ישראל)

הכנס הראשון בחן ארבע שאלות מרכזיות: מהן הבעיות המייחדות את המגורים בערים מעורבות? כיצד ניתן להפוך את המגוון והשוני בין התושבים למשאב מעצים? מהם הקונפליקטים המאפיינים את החיים בערים מעורבות בארץ ובעולם ואילו מענים ניתן לתת להם? כיצד הופכים את הערים המעורבות נגישות לכל הקבוצות המתגוררות בהן? הכנס נפתח בהרצאה מפי הסופר א.ב. יהושע, ולאחריו התקיים מופע של גלית גיאת, לובנה סלאמה ומקהלת הנשים “שיראנא” מהמרכז היהודי ערבי ביפו. במהלך ארבעת ימי הכנס בחנו את השפעות התהליכים המקומיים, האזוריים והגלובליים על הנגישות השווה של דָרֵי הערים המעורבות למשאבים הפיזיים, הרוחניים והחברתיים – כאשר במוקד עומד נושא “הזכות לעיר“. הגיעו לכנס למעלה מ-500 איש/ה ושמעו הרצאות ודיונים של מרצים ודוברים בתחומי חינוך וקהילה, אדריכלות וסביבה, דתות, אמונות ושפות, מגדר ופתרון סכסוכים, מהארץ ומהעולם. הם חלקו עם הקהל את המחקר והידע העומד לרשותם, ועמדו על הפוטנציאל לשינוי חברתי ופוליטי, מדיני וגלובלי, הטמון בהם. היום הרביעי של הכנס הוקדש לסיורים בעקבות הכנס לאתרים בירושלים המזרחית והמערבית. למידע נוסף

כנס שני: “לחיות בעיר מעורבת”, 19-21 נובמבר 2013, מרכז הכנסים ע”ש קונרד אדנאואר, משכנות שאננים, ירושלים (הקרן לירושלים, מדרשת אדם בשיתוף מכון ירושלים לחקר ישראל)

הכנס השני “לחיות בעיר מעורבת” הורחב בו הדיון בסוגיית הנגישות של דָרֵי ותושבי הערים המעורבות למשאביהן ועסק בהתמודדות עם הרב תרבותיות בערים מעורבות והמתחייב ממנה. בשלושת ימי הכנס השתתפו מרצים מומחים מהארץ ומחו”ל, פעילים חברתיים ואנשי ציבור הציגו מחקרים ומדגם של עשייה חברתית בארץ ובעולם, שמטרתם לעמוד על בעיות היסוד של האוכלוסיות השונות המתגוררות בערים מעורבות, ולבחון דרכים חדשות לשיפור חייהן.  הדוברים בשמונת מושבי הכנס עסקו בנושאים: תרבות פוליטית וייצוגיות, מסחר וכלכלה, תרבות, אמנות וספורט, בעיות ואתגרי בני נוער, קיימות וסביבה, נגישות לשרותים עירוניים ודרכים לפתרון קונפליקטים. כחלק מתכנית הכנס, בשעות הערב הוקרנו בסינמטק ירושלים סרטים תיעודיים ועלילתיים העוסקים בחיים בערים מעורבות בארץ ובעולם. למידע נוסף

כנס שלישי: “עיר המחר – לחיות בעיר מעורבת בעתיד” – 22-20 באוקטובר 2015, מרכז הכנסים ע”ש קונרד אדנאואר, משכנות שאננים, ירושלים (הקרן לירושלים, מדרשת אדם)

הכנס השלישי בחן את סוגיות תכנון בערים מעורבות ובחשיבותו ליצירת מרחב שוויוני בתחומי תעסוקה, בנייה, תחבורה, שיתוף אזרחים בקבלת החלטות, הנגשה לשונית, מגדר וסביבה ברת קיימא. וכמו כן בשינויים חברתיים המחייבים תכנון מחודש של, חינוך, רווחה, פעילות של החברה האזרחית ושל הפעילות פוליטית בערים מעורבות. היום הראשון של הכנס עסק בעיקר בסוגיות תכנון בערים מעורבות ובחשיבותו ליצירת מרחב שוויוני בתחומי תעסוקה, בנייה, שיתוף אזרחים בקבלת החלטות, הנגשה לשונית, מגדר וסביבה ברת-קיימא. יומו השני של הכנס התמקד בשינויים חברתיים המחייבים תכנון מחודש של, חינוך, רווחה, פעילות של החברה האזרחית ושל הפעילות פוליטית בערים מעורבות. לסיום הכנס הקהל הוזמן לאירוע מוסיקלי “פשוט שרים” במתחם התחנה הראשונה – ערב שירה משותפת ליהודים וערבים, בעברית ובערבית. למידע נוסף

כנס רביעי: “לגדול בעיר מעורבת” – 17-15 בנובמבר 2016, מרכז הכנסים ע”ש קונרד אדנאואר משכנות שאננים, ירושלים (הקרן לירושלים ומדרשת אדם)

הכנס הרביעי הוקדש לעיון ולמחקר של חווית הילדות, הנעורים והבגרות המוקדמת בערים המעורבות ולהצגת מודלים שיאפשרו להפיק את המיטב ממציאות זו בהווה ובעתיד לאור השינויים המתרחשים בחברה הישראלית בכל תחומי החיים. במהלכו הוצגה העשייה המתרחשת בערים מעורבות בכלל ובכל הקשור לנושאי חינוך לחיים משותפים של שונים, תוך יצירת חיבורים בין עולם המעשה לבין העולם האקדמי והתיאורטי. היום הראשון של הכנס הוקדש לנושא החינוך בערים מעורבות. במושבים השונים עסקו במודל הרב תרבותי בחינוך, בתופעת הנשירה של תלמידים בערים מעורבות, בשיתופי פעולה בין אנשי חינוך מקבוצות שונות, ובמגרשי הכדור רגל כמטפורה לפעילות חינוכית במרחב עירוני פתוח. היום השני של הכנס הוקדש בעיקר לתכנון הפעילות של צעירים ועבורם במרחב הציבורי בערים המעורבות. דובר על יוזמות חברתיות וקהילתיות רב תרבותיות בירושלים ובערים אחרות, על הקמפוס האקדמי כמרחב משותף לקהילות שונות, לקולנוע עלילתי ותיעודי המוקדש לתיאור החוויה העירונית ועוד, וכן, בבעיית ילדי הפליטים וילדים פליטים בערים מעורבות בארץ ובעולם. סיום הכנס נחגג במוזיאון האסלם עם מוזיקה בהרכבים שונים יהודית ערבית, וכן מיצג. למידע נוסף

כנס חמישי: “דיאלוג בעיר מעורבת – נפגשים ומחדשים” 15-14 בנובמבר 2017, כ”ה-כ”ו בחשון, תשע”ח, מרכז ציפורי, יער ירושלים.  (הקרן לירושלים, מדרשת אדם בשיתוף עמותת בסוד שיח) 

בכנס נעשה מאמץ להביא את מגוון המודלים לדיאלוג ולאפשר למשתתפים בו – אנשי מקצוע והציבור הרחב – להתנסות, ללמוד ולחוות שיטות מפגש שונות ולבחון את השיח הקיים. בשני ימי הכנס התקיימו 38 סדנאות בקבוצות קטנות אותן הנחו נציגי 33 ארגוני דיאלוג בנוסף להרצאת אורחת מקפריסין. בכל רצועת זמן נערכו כשבע סדנאות שונות במרחבים השונים של קמפוס ציפורי, כאשר המשתתפים חזרו והתכנסו לדיוני עיבוד וסיכום במליאה. חלק מהסדנאות הדגימו מתודות המתמקדות בהעמקת ההיכרות, צמצום הניכור ופירוק סטראוטיפים. סדנאות אחרות הדגימו מתודות המבקשות ליצור שינוי מציאות ממצב של יחסי כוח לא שווים בין המשתתפים לחוויית שוויון, וכן קידום פתרונות דמוקרטיים ממשיים לסכסוכים הפנימיים והחיצוניים בין אזרחי מדינת ישראל לבין עצמם, ובין ישראל לשכנותיה. המתודות שהודגמו היו מתחומי: החינוך, הטיפולי פסיכולוגי, גישור, דיאלוג של זהויות, דיאלוג באמצעות טבע וסביבה, דיאלוג בין-דתי ודתי חילוני, דיאלוג באמצעות מוסיקה ואמנות, דיאלוג באמצעות טקסטים. מופעי ואירועי התרבות שהיו בשני ערבי הכנס הוסיפו מימד חוויתי נוסף למפגש ולדיאלוג. המופע התיאטרלי “מוזיאון במזוודה” של השחקן עלמו אישטה הציג את המפגש בין התרבות האתיופית לתרבות הישראלית, בסימן חג הסיגד. טורניר שש-בש ומופע דבקה, שאורגן ע”י עמותת כולנא –עמותה יהודית-ערבית, ממזרח ומערב ירושלים. למידע נוסף