קורס הכשרת א.נשי חינוך להוראת הדמוקרטיה 

בגיל הצעיר – קיץ 2022

30 שעות לימוד, 4 ימים מלאים, (מועדים ומקום יפורסמו).

הקורס מיועד לעוסקים/עוסקות בחינוך במסגרת הפורמלית/הבלתי פורמלית בגילאי היסודי והגן, המעוניינים.ות לבסס ולקדם ערכים דמוקרטיים והומניסטיים בכיתה – הקורס הזה מיועד לך.

מטרת הקורס היא הכשרת א.נשי חינוך להקניית מושגי יסוד דמוקרטיים והיכרות עם מגוון כלים ואמצעים להנחייתם בקרב קבוצות ילדים.ות ותלמידים.ות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי מגיל הגן ועד ו’.

מה בקורס?

הקורס משלב למידה עיונית עם התנסות חוויתית בשיטת ההנחיה של מדרשת אדם “בצוותא – המרה של קונפליקט בדילמה”. במסגרתו יינתנו כלים ומיומנויות חינוכיות בממדים שונים – בירור מושגי היסוד הדמוקרטיים והתאמתם לגיל הצעיר; קידום השיח והדיאלוג בתוך הקבוצה; התמודדות עם מגוון רחב של שונויות, ועם הדרכים המגווננות להתייחס אליהן; התבוננות בתהליכים קבוצתיים ככלי להבנת תהליכים חברתיים; התכנית הייחודית שפותחה במדרשת אדם, מותאמת להתפתחות הרגשית והקוגניטיבית של התלמידים.ות הצעירים.ות; משלבת דרכי ביטוי, יצירה ומתודות מגוונות; מקדמת את ההכרה בזכות השווה לשונות של כל פרט וכל קבוצה; מפתחת חיי קהילה של השתתפות שוויונית פעילה – בכתה, בבית הספר, בקהילה; ומניסיוננו – תורמת להפחתת האלימות על כל סוגיה.

אנו סבורים כי המפגש עם התוכן הדמוקרטי מוקדם ככל הניתן הינו חיוני, ומהווה נקודת מפתח מהותית לפיתוח החשיבה בכלל והחשיבה הביקורתית בפרט. בנוסף, חווית הלמידה עשויה להביא לפיתוח הרגישות החברתית והבין-אישית, במיוחד בימים אלו. בעקבות ניסיוננו רב השנים אנו למדים גם, כי העיסוק בתכנים אלו מחזק את יחסי החברה ומסייע בהפחתת סוגי האלימות השונים. 

ראשי פרקים:

 1. היכרות אישית והיכרות קבוצתית ותרבותית – ככלי למיפוי ויצירת אמון ופתיחות בקבוצה;.
 2. שוויון: עשרה גוונים של שוויון והקשר בין חירות ושוויון.
 3. מהי שונות ומפגש בין שונים – בדגש על רב-תרבותיות.
 4. זכויות: הבחנה בין זכויות ורצונות, זכויות וחובות, והקשר ביניהן.
 5. מהו הסכם חברתי הוגן? התנסות במגוון מתודות בנושא הסכם חברתי הוגן.
 6. רוב ומיעוט: מושגי יסוד ויחסי רוב מיעוט בחברה דמוקרטית ורב-תרבותית.
 7. שיטת מדרשת אדם “בצוותא – המרת קונפליקט בדילמה” להנחיית דמוקרטיה בגיל הצעיר.
 8. פתרון סכסוכים – לימוד שיטה מותאמת לילדים וכלים ליישומה.
 9. התנסות בכלים הפדגוגיים שנלמדו לקראת יישום בכיתה.
מסגרת:
 • למידה בקבוצה המונה עד 20 משתתפים.ות יהודיים.יות/ערבים.יות.
 • תעודת מנחה לגיל הצעיר בשיטת ההנחיה של מדרשת אדם, תוענק למסיימי הקורס במלואו.
 • הקורס מוכר לגמול השתלמות עם ציון בהיקף 30 שעות (להכרה בגמול נדרשת הגשת עבודה בכתב).

תנאי קבלה:

 • רקע בחינוך או בפעילות קהילתית, וראיון אישי.
 • התחייבות לנוכחות של לפחות 80% משעות הקורס

לשאלות ופרטים נוספים:

תמר גרידינגר:  tamar@adaminstitute.org.il   054-4448292

סאבר ראבי :    rabi.saber@gmail.com           054-4448294

יולנדה גרינהוט: Yolanda@adaminstitute.org.il 054-7222594  (שעות 08:00-16:00)