פרסים שהוענקו למדרשת אדם כהוקרה על פועלה החינוכי והחברתי

אנו שמחים לבשר כי בספטמבר 2019 הוענק “פרס שמעון פרס” למדרשת אדם ולמרכז לחקר מדיניות יישומית C.A.P מאוניברסיטת מינכן (איתו המדרשה עובדת במשותף כשני עשורים) על ידי משרד החוץ הגרמני בשיתוף עם פורום העתיד גרמניה-ישראל (DIZF) . הפרס הוענק על ידי שר החוץ הגרמני בטקס מרשים ורב-משתתפים בברלין עבור יישום התכנית “אין דמוקרטיה אחת” בגרמניה, תכנית שנכתבה על ידי ד”ר אוקי מרושק וסאבר ראבי, שקיבלו את הפרס בטקס.

 מטעם הקרן החדשה לישראל – על פיתוח וכתיבת התכנית “שפה ופוליטיקה”

על פעלה לקידום ערכי הדמוקרטיה והסובלנות

פרס יושב ראש הכנסת לאיכות החיים לשנת התשנ”ח, 1998 – על פעלה בתחום העמקת ההבנה והדו-קיום בין ערבים ליהודים

על פיתוח תכנית חינוכית: ו”מועדים לאזרח” שעניינה עיסוק במועדים דמוקרטיים בלוח השנה האזרחי

על פיתוח תכנית חינוכית “איכות הסביבה ודמוקרטיה”

פרס יגאל אלון למעשה מופת חלוצי לשנת 2006 – פרס לארגון על מפעל או מעשה שהם מופת לעשייה חלוצית ותרומה ייחודית לקידום היצירה ולטיפוח ערכי החברה