30 שעות לימוד, 4 ימים מלאים בשעות 18:00-09:00,

18-21 ביולי, ימים שני – חמישי. 

מיקום: מרכז ציפורי יער ירושלים

להרשמה:   https://forms.gle/DhkZxqAze7eq6TYGA

מדרשת אדם מזמינה א.נשי חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, פעילים ופעילות בקהילה, בחברה האזרחית, במגזר הפרטי והציבורי לקורס ייחודי להנחיית קבוצות רב-תרבותיות ודו-לאומיות.

הקורס משלב לימוד עיוני ופרקטי, המבוסס על שיטת ההנחיה של מדרשת אדם – “בצוותא – המרת קונפליקט בדילמה“. בשיטה זו משמשים מושגי היסוד הדמוקרטיים כלי להבנת תהליכי הקבוצה, ותהליכי הקבוצה מצידם, מאפשרים להבין את התהליכים הדמוקרטיים בהם כולנו לוקחים חלק בחיי היומיום. השילוב של השפה הדמוקרטית בהנחייה, מהווה כלי ליצירת מרחב אזרחי שווה ומשותף במסגרת פעילות הקבוצה, מקדם תודעה אזרחית של חבריה, ומעודד אותם לבחון את המציאות סביבם בכלים אלו.

משתתפי הקורס, הבאים מקבוצות שונות ואף מקוטבות, לוקחים חלק בתרגילים מוּבְנים המאפשרים להם לנוע  בכל פעם בין מצבים שונים, המעודדים בחינה מחודשת של עמדותיהם בסוגיות הדמוקרטיות – הן כפרטים, והן כשייכים לקבוצה או קהילה כלשהי.

אנו מקווים ומקוות כי הלמידה תקדם הבנה עמוקה של קבוצת האחרים והאחרות, ותבסס סולידריות חברתית חוצת מגזרים ותהפוך את השוֹנוּת מבעיה לאתגר מָפרה.


מיומנויות הנחיה נלמדות

 *  מתן כלים להנחיית קבוצות וקידום דיאלוג דמוקרטי בינאישי וקבוצתי – דו-לאומי ורב-תרבותי.

 • חיבור תיאורטי ומעשי בין עקרונות הדמוקרטיה להנחיית קבוצות.

 • טיפוח תרבות-דיון דמוקרטית ומכבדת בין קהילות מגוונות.


ראשי פרקים

 1. היכרות אישית והיכרות תרבותית – ככלי למיפוי ויצירת אמון ופתיחות בקבוצה;

 2. תיאום ציפיות בשפה הדמוקרטית, תוך שימת דגש על היבטים קבוצתיים לאומיים ותרבותיים.

 3. אקטיביות ופסיביות בתהליכי קבוצה דמוקרטיים, בהתבוננות על קבוצות תרבותיות שונות.

 4. היכרות עם סוגים שונים של שוויון ככלי הנחייה.

 5. שוויון בין פרטים ובין קבוצות – דילמת היסוד של קבוצות מפגש

 6. מפגש חד-לאומי ותפקידו במפגש בין קבוצות דו-לאומיות ורב תרבותיות.

 7. מפגש דו-לאומי, כיצד? מפגש בין תרבותי, כיצד? ההבדלים בין השניים

 8. התהליך החינוכי של מדרשת אדם: בצוותא – המרה של קונפליקט בדילמה. הרצאה והמשגה של תהליכי ההנחיה בסמינר.

 9. זכויות מיעוט בקבוצה מרובת מיעוטים.

 10. יחסי רוב ומיעוט.

 11. סתירה בין זכויות אדם ואזרח לזכויות תרבותיות והדרך להתמודד אתה .

 12. הזכות להגדרה עצמית ככלי הנחיה.

 13. סיכום ופרידה – בתהליך המפגש הקבוצתי.


מסגרת

 • למידה והתנסות בקבוצה המונה עד 20 משתתפים.ות יהודים.יות וערבים.יות

 • מיקום: מרכז ציפורי, יער ירושלים – https://www.zipori.org/.

 • קפה, כיבוד וארוחת צהריים קלה יינתנו במהלך יום הלמידה.

 • באחריות המשתתפים.ות להסדיר לינה בירושלים (קיימת אפשרות לינה במרכז ציפורי).

 • הנחייה: תמר גרידינגר, סאבר ראבי וד”ר אוקי מרושק-קלארמן.

 • תעודת מנחה קבוצות מפגש – שלב א’, בשיטת מדרשת אדם, תוענק למסיימי הקורס במלואו.

 • הקורס מוכר לגמול השתלמות 30 שעות עם ציון (להכרה בגמול נדרשת הגשת עבודה בכתב).

 • בוגרי קורס שלב א’ יוזמנו להשתתף בקורס שלב ב’, שיתקיים בתאריכים 8 – 11 באוגוסט.

אנו מקווים ומקוות כי הלמידה תקדם הבנה עמוקה של קבוצת האחרים והאחרות, תאפשר ראייה מורכבת של האירועים האחרונים, תמתן את הסלידה והשנאה, תבסס סולידריות חברתית חוצת מגזרים ותהפוך את השוֹנוּת מבעיה לאתגר מָפרה.

תנאי קבלה

 • מעורבות בפעילות חברתית, קהילתית ו/או חינוכית

 • התחייבות לנוכחות של לפחות 80% משעות הקורס

 • תשלום בסך 750 ₪ (השאר מסובסד ע”י הקרן לירושלים)

 • להרשמה:   https://forms.gle/DhkZxqAze7eq6TYGA

 הסדרת התשלום

תשלום 250 ₪ מקדמה – תשלח הודעה לתשלום לאחר הריאיון האישי.  

יתרת התשלום בסך 500 ₪ – תשלח הודעה לביצוע תשלום 10 ימים לפני תחילת הקורס.

לקבלת פרטים נוספים:  info@adaminstitute.org.il

הקורס מתקיים בתמיכת הקרן לירושלים