בונות עתיד משותף – נשים מובילות לשלום וביטחון 

תכנית משותפת של מדרשת אדם עם תנועת נשים עושות שלום, וארגון איתך معك (מעכי).

אלבום תמונות | הזמנה להצטרף לפרויקט חדש

מטרת התכנית “בונות עתיד משותף” היא להכשיר חמש מאות נשים – ממגוון גילאים, תרבויות, עדות ומוצא אתני ולאומי, לקחת חלק בתהליכי קבלת החלטות בנושאי שלום ובטחון ברוח החלטה 1325 של האו”ם. החל מינואר 2016, שלושת הארגונים התכנסו להפקת התכנית וכל אחד מהם לקח על עצמו אחריות לביצוע חלק ממנה.  התכנית מתקיימת במימון האיחוד האירופי.

על החלטה 1325: ההחלטה שהתקבלה בשנת 2000 במועצת הביטחון של האו”ם, מדגישה את החשיבות של השתתפות נשים במוקדי קבלת החלטות לקידום תהליכי שלום ופתרון סכסוכים. החלטה זו הכירה לראשונה בהשלכות הייחודיות שיש למצב מלחמה וסכסוך אלים על חייהן של נשים ונערות שצריך לתת להן הגנה ועל תרומתן המשמעותית של נשים בתהליכי שלום ופתרון סכסוכים. מחקרים ודוגמאות מהעולם מלמדים כי השתתפות של נשים במו”מ לפתרון סכסוכים במוקדי עימות הובילה לסיכויים גדולים יותר להשגת הסדרים יציבים. לאור הסכסוך הישראלי-פלסטיני המתמשך והייצוג המועט של נשים במוקדי קבלת החלטות, החלטה 1325 רלוונטית מאוד למציאות הישראלית.

יישום התכנית נעשה בשני שלבים: שלב למידה והכשרה במסגרת סמינרים בהן המשתתפות מקבלות ידע וכלים לעיסוק בנושא. ושלב ביצוע – המשתתפות יוזמות ומובילות שלושה פרויקטים מקדמי שלום במרחבי החיים הציבוריים – בליווי נציגות הארגונים.

מדרשת אדם הייתה אחראית על השלב הראשון – הכשרת נשים במסגרת סמינרים. מדרשת אדם הכשירה 507 נשים במסגרת עשרה סמינרים בני יומיים כל אחד שהתקיימו במקומות שונים בארץ. בכל סמינר השתתפו 50-60 נשים יהודיות וערביות, דתיות, מסורתיות וחילוניות, ילידות הארץ וכאילו שהגיעו אליה – מארה”ב, מהקהילה האתיופיות, יוצאות חבר העמים לשעבר, צעירות ומבוגרות – מנעד מגוון ומרתק של נשים.

בסמינרים התקיימו הרצאות במליאה שנתנו את הרקע והמידע בנושאים רלוונטיים, והתקיימה פעילות סדנאית בשלוש קבוצות המונות כ-20 משתתפות. הסדנאות עסקו בעיבוד, המשגה, העלאת מודעות  ודיון. הסדנאות התמקדו ביצירת תהליך המפגיש את המשתתפות עם עמדותיהן ועמדות חברותיהן  במטרה להציג את הסוגיות העומדת על הפרק ברמת המורכבות הראויה להן, וכן לאפשר למשתתפות להכיר ולהוקיר את מגוון הדעות שבאו לביטוי על ידי מגוון הקבוצות שיוצגו בסמינר. דגש מיוחד הושם בהן על פיתוח עמדות נשיות מקוריות בכל סוגיה וסוגיה.

הנושאים המרכזיים בסמינרים:

  • מתן ידע על הסכסוך הישראלי פלסטיני ועל הפתרונות השונים המוצעים לו במרחב הפוליטי הישראלי. היכרות עם הנרטיב הפלסטיני והישראלי של תולדות הסכסוך. היכרות עם החלטה 1325 בהקשר הכללי ובהקשר הישראלי.
  • עיבוד הידע הקיים על הסכסוך לראייה מגדרית. כיצד אנחנו מבינות את מושגי היסוד של שלום וביטחון? האם וכיצד ניתן לייצר נרטיבים נשיים חלופיים לאלו שנכתבו על ידי גברים במשך כל השנים? מה משמעות הפתרונות המוצעים לחוויות ולמצבן של נשים בישראל ובשטחים?
  • עיבוד הידע הנשי החדש שנוצר במהלך הסמינר לפעילות חברתית פוליטית במרחבי השפעה בהן נשים פעילות היום, ויצירת מרחבי השפעה נוספים.
  • הושקע בסמינר מאמץ לייצר תחושת שייכות של המשתתפות לקבוצת 507 המשתתפות וכמובן לכל הנשים הפעילות בישראל בנושא.

במסגרת השלב השני באחריות ובליווי הארגונים איתך מעכי ותנועת נשים עושות שלום – רבות מהמשתתפות יזמו ויישמו פרויקטים ופעילויות ציבוריות וקהילתיות. לדוגמה, חלקן יזם הרצאות בקהילות מהן באות, חלקן פונה לכל ארגוני הפעילות האקטיביסטית פמיניסטית בארץ לשים את נושא קידום ביטחונן של נשים במרחב הציבורי כמטרה מוצהרת של ההתארגנות (ערביות ומיעוטים אחרים בפרט), חלקן מתראיין לאמצעי התקשורת בנושא, חלקן הגיע לכנסת למפגש עם ח”כיות ממפלגות שונות ועם הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ועוד ועוד.

על הארגונים השותפים לפרויקט:

עמותת איתך מַעַאכּי  مَعَكِ משפטניות למען צדק חברתי מקדמת זכויות נשים ופועלת להשמעת קולן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסיה בזירה המשפטית והציבורית.

מדרשת אדם – ארגון חינוכי ארצי הפועל למען קידום הדמוקרטיה והשלום, ולביסוס תפיסת עולם המכבדת את זכויות האדם והאזרח.

תנועת נשים עושות שלום הוקמה בזמן צוק איתן בקיץ 2014 במטרה להוביל להסכם מדיני.