חינוך לאורח חיים דמוקרטי בגן הילדים

תכנית המדרשה “אלף בית בדמוקרטיה” מהווה את הבסיס לתכנית “צעדים ראשונים בדמוקרטיה”, בה שולבו פעילויות נוספות שפותחו ויושמו במהלך עשור בגני הילדים. התכנית עוסקת בחינוך ובטיפוח כישורים אישיים וחברתיים של ילדים ובמתן כלים המאפשרים התנהלות חברתית המכבדת את השונות, הצרכים והרצונות של הזולת. הילדים לומדים כיצד ליישם את הערכים בחיי היום-יום, ולהתמודד עם קשיים הנובעים מן המפגש בין הרצונות, הצרכים והזכויות של הפרטים והקבוצות בגן.

בתכנית ארבעה פרקים מרכזיים: הבהרת מושג השוֹנוּת; מושג השוויון כבסיס להבנת הזכות השווה לשונות; קבלת השונה; שיתוף פעולה והסכם הוגן. נושאים נוספים הנלמדים בשלבים מתקדמים של התוכנית הם: ניהול דיאלוג ופתרון סכסוכים, מהות החוק ויישומו בחברה דמוקרטית, תהליכי שיתוף בגן הילדים והיחס לזכויות וחובות.

לתכנית צורפו ושולבו פעילויות ייחודיות בהקשר למועדים בלוח השנה הנחגגים ומצויינים בגנים לערכים הנלמדים. המועדים שלהם פותחו ערכות למידה ומשחק הם: יום המשפחה, יום הבריאות ויום איכות הסביבה. (להלן תיאורן).

מתודה ואמצעים חינוכיים: התכנית בנויה כתהליך חינוכי הדרגתי המותאם לגיל המתחנכים ולשלבי ההתפתחות – הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים. הפעילויות משלבות לימוד התנסותי וחוויתי על ידי שימוש במגוון אמצעי המחשה ולמידה מתחומי הספרות, האמנות הפלסטית, הדרמה, המוסיקה, המשחק והיצירה.

יישומה של התכנית נעשה על ידי מנחים יהודים ומנחים ערביים מקצועיים של מדרשת אדם, בהתאמה לקהילה התרבותית והלאומית בה הם פועלים.

יש לי משפחה מיוחדת ושונה – תכנית ליום המשפחה:

התכנית מתמקדת בקשר לזכות השווה לשונות בחיי המשפחה ובהרכב התא המשפחתי. מתן מקום שווה ומכבד לשונות של כל תא משפחתי וגם לשונות בין הפרטים בתוך המשפחה, בהתאם למה שקיים בגן. התכנית כוללת הפעלות, סיפורים ומשחק טריוויה קלפים בנושא השונות בין ובתוך משפחות. בתכנית הושם דגש על פעילות שתשתף את ההורים ביום המשפחה הנחגג בגן.

העיקר הבריאות – שומרים על הזכות לבריאות:

תכנית ליום הבריאות ולנושא השנתי המרכז של משרד החינוך בשנת תשע”ג. התכנית מלמדת את הילדים מושגי יסוד בנושא, מתייחסת למכלול ההיבטים המשפיעים על בריאותם בחיי היום־יום, ומקנה להם כלים לבחון את סוגיית האחריות. התכנית מלווה בכרטיסיות משחק הממחישות את הקשר שבין היבטים שונים של שמירה על הבריאות לבין מימושם.

סביבה במחשבה תחילה:

תכנית ליום איכות הסביבה המציעה פעילות לילדי הגן בנושא החינוך הסביבתי על בסיס ערכי היסוד הדמוקרטיים – כבוד לזולת ולסביבה, שוויון וקבלת השונה, הזכות לחיים של המינים השונים, סולידריות, אחריות סביבתית-חברתית ועוד.

יישום

מחוז דרום:

מאז שנת 2003 התכנית מיושמת ב-58 גני ילדים יהודים ובדווים באזור הדרום, במימון קרן ואן ליר.

בקרית גת משתתפים 27 גני חובה – דתיים, חילוניים וגני החינוך המיוחד. הפעילות מתקיימת בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת הגנים בעירייה והמפקחות ובברכת ראש העיר.

ביישובים הבדווים השתתפו 31 גנים מהישובים כסייפה, רהט, חורה, אל-עאסם, אבו וואדי, תל אלמלאח, תל כסיף, דריג’את, וכפר וואדי נעים (אל-עזאזמה) בשיתוף פעולה מלא של המפקחות והמועצות המקומיות.

מסגרות פעילות:

  1. השתלמויות הכשרה והעשרה בתכנית לגננות ולסייעות – בכל שנה התקיימו השתלמויות להכשרת הצוותים בתכנית ובמיומנויות להנחייתה וכן, השתלמויות העשרה בתכנים ספציפיים.
  2. ליווי והדרכה של הגננות והסייעות במהלך השנה – צוות המדרשה ליווה את הפעילות בכל גן ביישום התכנים ובבחינת הצרכים וההתאמות הנדרשות. בתחילת שנה כל גן קיבל מארז פעילויות שכלל ערכות המחשה, ספרים וחומרי יצירה ליישום התכנית בגן.
  3. מפגשי גננות וסייעות יהודיות ובדוויות – המפגשים התקיימו במרכזי סמינרים ובין היתר התמקדו בהיכרות אישית ומקצועית ובלמידת עמיתות.

השתלמות גננות אזורית מקרית גת וחבל לכיש – השתלמות אזורית שהתקיימה בפסג”ה בקרית גת. ההשתלמות עסקה בנושא החינוך לאורח חיים דמוקרטי בגן הילדים כדרך ליצירת אקלים מיטבי בגן. נושאי ההשתלמות: שונות, שוויון, חופש הביטוי, הזכות לכבוד, מרחבי דיאלוג, התמודדות עם קונפליקטים ועוד. בסוף ההשתלמות הגישו המשתלמות עבודה שכללה חלק תיאורטי והצעות ליישומים בגן. המשוב להשתלמות היו טובים מאוד וכעת נבדקת אפשרות לקיים השתלמות דומה גם בשנת הלימודים תשע”ג.

ירושלים:

הכשרת גננות וסייעות במסגרת עירונית בפסג”ה: התקיימו השתלמויות לגננות וסייעות ממלכתי וממלכתי דתי להקניית מושגי יסוד בדמוקרטיה בשיתוף מנח”י, מפקחות משרד החינוך, ומנהלת מרכז הפסג”ה, הלמידה כללה גם היכרות עם כלים יישומים והדרכה פרטנית בגנים. בנוסף התקיימו השתלמויות ממוקדות בהקשר למועדים בלוח השנה (לדוגמה: התכנית ליום המשפחה “יש לי משפחה מיוחדת ושונה”).

גני חובה ממ”ד פסגת זאב –  הכשרת הגננות והסייעות של שני גני החובה בתוכנית “צעדים ראשונים בדמוקרטיה”. הגננות מאוד מחויבות לתוכנית והן פיתחו תכנים רלוונטיים ועכשוויים לחיי הגן והתוכנית הועשרה במקורות ספרותיים חדשים.

קבוצת גננות מגן אלבראעם: השתלמות והכשרה לקבוצה של  גננות ומחנכות. התכנית התקבלה בהתלהבות ויש רצון להמשיך ולקיים את הפעילויות בגנים.

קבוצת גננות ותיקות ערביות מכל העיר: השתלמות לקבוצה של 25 גננות ותיקות מרחבי העיר בתכנית “חינוך לדמוקרטיה בגיל הצעיר”, בדגש על מתודות וכלים ליישום. הקבוצה עברה סדרה של סדנאות שמבוססות על העקרון של הזכות לכבוד וההכרה בזכות השווה לשונות לכל אדם, מחנך ואיש מקצוע.

קבוצת גננות בשיתוף מוזיאון ארצות המקרא: תוכנית המדרשה שולבה בהשתלמות רחבה יותר של מוזיאון ארצות המקרא, בנושא “האחר הוא אני” בהן השתתפו 60 גננות ממזרח העיר. הנושאים המרכזיים היו: שונות בחברה ובגן וקבלת השונה.