Banner1

תופעת הגזענות המתרחבת ומקצינה, מפוררת ומשסעת את החברה הישראלית והמציאות החברתית פוליטית מהווה כר נרחב להתפשטותה. תופעת הגזענות היא מבין הצורות הקיצוניות ביותר של אפליה. בדומה לצורות אפליה אחרות היא מונעת מימוש שווה של זכויות מקבוצות שונות באוכלוסייה, אולם בשונה מהן היא מלווה בדרך כלל ברגשות עוינים המקבלים ביטוי במרחב האישי והציבורי. היא מלובה על ידי הסתה המעוררת שנאה ומצדיקה אלימות כלפי כל מי שהוא או היא אחרים – כיחידים או כקבוצות אתניות, תרבותיות, מגדריות לאומיות ועוד. האחריות והחובה על מיגורה מוטלת על כולנו, כל אחד ואחת בכלים העומדים לרשותם.

sign2

במדרשת אדם מאמינים כי החינוך להכרה הפעילה בזכות השווה של כל אדם, כל קבוצה תרבותית וכל עם לחירות, החל מהגיל הרך, היא המפתח למיגור תופעת הגזענות וההסתה. הכרה זו פירושה שוויון ערך האדם על היבטי זהותו השונים. זהו תהליך מתמשך של חינוך לדמוקרטיה ולזכויות אדם העשויה לקדם התייחסות מכבדת ושוויונית בין התלמידים לבין עצמם, בין התלמידים למוריהם ובין התלמידים לסביבתם בכל זמן ומקום.

sign1

השבוע יצוין יום המאבק הבינלאומי בגזענות  שנקבע ב-21 במרץ שהוא גם “יום השוויון האביבי” – והוא בהחלט מתקשר לדרישה המוסרית והמעשית לשוויון בין כל בני האדם ללא הבדל דת, גזע ומין, כפי שנוסח במגילת העצמאות של מדינת ישראל.

whatsnew_racism2מדרשת אדם מציעה מספר תכניות להתמודדות חינוכית עם תופעת הגזענות שמיושמות בכ-80 בתי ספר חטיבות ותיכוניים, יהודים וערבים החל משנת 2012. בתוכניות אלו המורים מוזמניםם ללמוד וללמד את תלמידיהם מה בין אפליה לגזענות, מהו הרקע לצמיחתן של תופעות אלו בכלל ובמדינת ישראל באופן מיוחד וכיצד ניתן למנוע אותן. כל אחת מהתוכניות המוצעות להלן מתמודדת עם משימות אלו בדרך שונה, תוך שימת דגש לזווית אחרת של הדיון והפרקטיקה החינוכית.


for_dialog

בשביל הדיאלוג- התמודדות חינוכית עם תופעת הגזענות: בתכנית זו התלמידים לומדים את התיאוריות הבסיסיות להסבר תופעת הגזענות ומסייעת לתלמידים לגבש פעילות מונעת בקהילת בית הספר, או במרחבים אחרים אותם יבחרו .


cover_hebrewכוחה של מלה –  חינוך להגנה על חופש הביטוי ולהתמודדות עם הסתה וגזענות: בתכנית זו  אשר חוברה בשיתוף פעולה עם האגודה לזכויות האזרח, לומדים התלמידים בהרחבה על חשיבות חופש הביטוי  ועל ההבדל בין ביטויים לגיטימיים וביטויים אסורים בדמוקרטיה. בהקשר זה נלמדת ההבחנה בין חופש הביטוי להסתה לגזענות, ובשונה נלמדים הנימוקים להגנה מיוחדת על חופש הביטוי באמנות ובמרחב האקדמי. התכנית מאפשרת למורים ממקצועות לימוד שונים לעסוק בנושא ולחבר אותו לתחומי ידע ספציפיים.


שילוב ערכים והתמודדות עם גזענות בהוראת תחומי הדעת – מערכי שיעור מתוקשבים באתר “אלנט” של משרד החינוך:  סדרה בת ארבע הרצאות  מצולמות למורים על מהות הגזענות ועל הדרכים החינוכיות לטפל בה וכן לפגוש טקסטים ומערכי שיעור אותם יוכלו לעבד למקצועות הלמידה שלהם.


yes_for_degnity“כן לכבוד האדם ולא לגזענות”התוכנית איננה מתמקדת בתגובה לתופעות הגזענות הקיימות אלא במניעתה. הרעיון המרכזי של התכנית הוא שהחינוך להכרה באחר ובכבודו הינה הבסיס החשוב ביותר למניעת גזענות. תלמידים המתחנכים להכרה בכבודם של כל בני האדם נמנעים בעצמם מהתנהגות גזענית, והם גם מפתחים רגישות לתופעות של גזענות כשהם עדים להן.

תכניות נוספות לבתי הספר היסודיים ולגני הילדים אפשר למצוא באתר מדרשת אדם: