היבטים מגדריים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני

סדרת קורסים מקוונים לקבוצות נשים ישראליות ופלסטיניות

במהלך 2021-2022 התקיימו קורסים לעשר קבוצות נשים, חלקם בשיתוף עם ארגוני החברה האזרחית: תנועת נשים עושות שלום (נע”ש); פורום המשפחות השכולות בהשתתפות נשים ישראליות ופלסטיניות.

מטרת הקורס לפתח ראייה ייחודית של נשים על הסכסוך הישראלי פלסטיני, כדי לממש את זכותן המעוגנת בהחלטה 1325 להשתתף בתהליכים של קידום השלום בין העמים. וכן כדי למסגר מחדש את הסכסוך במטרה לייצר רעיונות פורצי דרך להיחלץ מהמצב בו אנו נמצאות.

רובו של הידע ההיסטורי, הפסיכולוגי, הסוציולוגי והתרבותי על פתרון סכסוכים, בין אם במחקר האקדמי,  בספרות או במקורות אחרים חובר על ידי גברים. עולם הערכים הגברי והחוויה הגברית של המלחמות השונות, הם שעיצבו את מושגי היסוד בתחום, את הנרטיבים המסופרים ואת ההצעות לפתרון של הסכסוך. נשים דורשות בשנים האחרונות להיות שותפות במנגנוני קבלת ההחלטות בנושאי שלום ומלחמה, אנו נעזרות בהחלטה 1325 כדי לתת לגיטימציה חוקית ואחרת לדרישה זו. ניתן להצביע בהקשר זה על התקדמות קלה, אך בוודאי לא מספקת. בצד זאת הן מבקשות לתת ביטוי לקולן הייחודי, אולם העשייה בתחום זה מוגבלת ביותר.

כדי שניתן יהיה לתת ביטוי לקול הייחודי הנשי, מתחייב תהליך שחרור נשי – שחרור מהידע הגברי שהכתיב את תמונת המצב עד עתה, ואת החזון המתבקש לגבי העתיד. מדובר בשחרור ובאומץ לבטא עמדות חלופיות מאלו שהיו מקובלות עד עתה וכמובן תעוזה מול הכוחות הפטריאכליים המגנים על הידע הקיים בתקיפות. אין מדובר בחלופה של שיח המלחמה בשיח השלום, אלא בחלופה של שיח השלום הגברי בשיח שלום נשי.

נושאים מרכזיים:

  • המודלים לפתרון סכסוכים המוצעים על ידי גברים, האם הם רלוונטיים לנשים? רובם של המודלים המוצעים למו”מ ולפתרון סכסוכים נוצרו על ידי גברים, האם הם רלוונטיים לנשים , אם לא, מהן החלופות ? האם הם רלוונטיים לגברים, ומהן החלופות ?
  • מהן סוגיות היסוד המרכזיות של הסכסוך הישראלי פלסטיני מנקודת הראות של נשים? האם הסוגיות הקלאסיות של המו”מ בין ישראל לפלסטין הן אלו המעסיקות נשים (ביטחון, ירושלים, גבולות ופליטים)?
  • אם כן, מה המשמעות שלהן מנקודת הראות של נשים? אם לא, מהן הסוגיות המרכזיות החלופיות של הסכסוך מנקודת הראות של נשים?
  • הנרטיבים השונים של הסכסוך – האם קיים נרטיב נשי של הסכסוך הישראלי פלסטיני? אם כן מהו? האם תיאור נרטיב השחרור היהודי- ישראלי ונרטיב הנכבה של הפלסטינים נותנים ביטוי הולם לחוויה ההיסטורית של נשים את העבר ? האם תיאורים אלו משרתים את הצרכים של נשים או להיפך ?
  • מה משמעות הפתרונות המוצעים לסכסוך (שתי מדינות לשני עמים, מדינה אחת, פדרציה, וכד’) לחייהן של נשים? האם לנשים יש פתרונות אחרים ומהם?

 קורס העמקה בנושא:

הקורס הראשון הניח את היסודות להבנה על חשיבות יצירת חלופה של שיח השלום הגברי בשיח שלום נשי. הסוגיות המרכזיות שעסקנו היו – תיקון אי-צדק הכרתי בתחום הידע הנשי על המלחמה ועל השלום; יישום מהותי של החלטה 1325, תוך שימת דגש על התרומה הייחודית של נשים לפתרון העתידי של הסכסוך הישראלי פלסטיני.

נושאי הקורס השני:

  • העמקת הידע והיישום של התיאוריה על אי צדק הכרתי בהקשר לשלום ומלחמה.
  • למידה של ביקורת מגדרית על שיטות לפתרון סכסוכים והתאמה מגדרית של השיטות.
  • התמודדות מגדרית עם ההצעות העומדות על סדר היום לפתרון הסכסוך. (ראיה מגדרית של רעיון שתי המדינות, פדרציה, מולדת אחת ועוד).
  • ארגוני נשים ותפקידם בקידום מהלכים של מו”מ לשלום (יישום החלטה 1325 – השתלבות בתפקידים קיימים ובניית מערך תפקידים חלופי).