דמוקרטיה במשבר – סדרת מערכי פעילויות אקטואליים לדיון בכיתה

בימים פוליטיים סוערים אלו  במדינת ישראל, למערכת החינוך תפקיד בעל ערך רב, והוא להנגיש לתלמידים ולתלמידות את הידע על הסוגיות העומדות על הפרק ולהבהיר את המשמעויות הדמוקרטיות קצרות וארוכות הטווח שלהן. מדרשת אדם מציעה סדרת מערכי פעילות אקטואליים לדיון בכיתה להבנת הסוגיות הדמוקרטיות העומדות על הפרק.

שלוש הפעילויות הראשונות זמינות להורדה: הכרעת רוב ועריצות רוב בדמוקרטיה; בחירת שופטים בדמוקרטיה; מה בין חופש הביטוי  להסתה. להורדה

הפעילויות הבאות יעסקו בנושאים: פסקת ההתגברות ; הפרדת רשויות וחשיבותה ; הזכות לבחור ולהיבחר ; שידור ציבורי ושידור פרטי ותפקידם בדמוקרטיה ; הפרדת דת ומדינה ; שוויון מגדרי ושוויון בין המינים ; מחאה לגיטימית מהי?