קורס הכשרה להנחיית קבוצות רב-תרבותיות ודו-לאומיות
בשיטת מדרשת אדם “בצוותא – המרה של קונפליקט בדילמה” – שלב א’

30 שעות לימוד, 4 ימים מלאים בשעות 18:00-09:00, מרכז ציפורי יער ירושלים.
 26-23 ביוני 2024 (ימים א’-ד’)

להרשמה: https://forms.gle/HbP9PyjK4aZtk6QCA

מדרשת אדם מזמינה א.נשי חינוך (בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי), פעילים ופעילות בקהילה, בחברה האזרחית, במגזר הפרטי והציבורי לקורס ייחודי להנחיית קבוצות רב-תרבותיות ודו-לאומיות. 

הקורס משלב למידה עיונית וחווייתית בתהליך קבוצתי הכולל משחקים, תרגילים ודיונים בשיטת ההנחיה של מדרשת אדם – “בצוותא – המרת קונפליקט בדילמה“. משתתפי הקורס, לוקחים חלק בתרגילים מובנים שיאפשרו להם לחוות מצבים שונים המעודדים בחינה מחודשת של עמדותיהם בסוגיות הדמוקרטיות (אין מדובר בדינמיקה קבוצתית, אלא בהתנסות בפעילויות החינוכיות שלנו, אשר לרוב מזמנות דיונים מרתקים). השילוב של השפה הדמוקרטית בהנחיה, מהווה כלי ליצירת מרחב אזרחי שווה ומשותף במסגרת פעילות הקבוצה, מקדם תודעה אזרחית של חבריה ומעודד אותם לבחון את המציאות סביבם בכלים אלו. 

בקורס שלב א’ להנחיית קבוצות, נכיר את הערכים הדמוקרטיים, ככלי להבנת התהליכים הנחווים בקבוצה ובחברה הכללית בחיי היומיום, מנקודות מבט אישיות וקבוצתיות; ניצור מרחב למידה מוגן ובטוח, שוויוני ומשותף לבחינת המציאות “כאן ועכשיו”, ולבחינתה מחוץ לחדר; נלמד על המשמעות של המרת קונפליקט בדילמה בתהליך הנחייה דמוקרטי; ונבסס מסגרת לעבודה קבוצתית.

מטרות ההשתלמות

 1. מתן כלים להנחיית קבוצות וקידום דיאלוג בינאישי, קבוצתי ורב-תרבותי.
 2. חיבור תיאורטי ומעשי בין עקרונות הדמוקרטיה להנחיית קבוצות.
 3. טיפוח תרבות דמוקרטית ומכבדת של דיון בקהילות המונחות.
 4. ביסוס סולידריות חברתית חוצת מגזרים, שתהפוך את השוֹנוּת מבעיה לאתגר מָפרה.

מיומנויות הנחייה הנלמדות בקורס:

 • כלים להנחיית קבוצות וקידום דיאלוג בינאישי, קבוצתי ורב-תרבותי.
 • חיבור תיאורטי ומעשי בין עקרונות הדמוקרטיה להנחיית קבוצות.
 • טיפוח תרבות דמוקרטית ומכבדת של דיון בקהילות המונחות.

בוגרי הקורס יוזמנו לקורס שלב ב’ (30 שעות לימוד) – במהלכו נלמד כיצד לעבור ממצבי דילמה לפרקטיקה יצירתית, המאפשרת מימוש זכויות מיטבי לכל השותפים בחברה הדמוקרטית, באמצעות שיטות שונות של פתרון סכסוכים. 

 נושאי ההשתלמות – 30 שעות לימוד

 1. היכרות אישית והיכרות תרבותית – ככלי למיפוי ויצירת אמון ופתיחות בקבוצה; תיאום ציפיות בשפה הדמוקרטית, תוך שימת דגש על היבטים קבוצתיים לאומיים ותרבותיים.
 2. מהי דמוקרטיה? בירור תפיסות יסוד בדמוקרטיה.
 3. אקטיביות ופסיביות בתהליכי קבוצה דמוקרטיים, בהתבוננות על קבוצות תרבותיות שונות.
 4. חירות – הגדרת החירות תוך התנסות במורכבותו, ועיון בגבולותיו.
 5. שוויון – היכרות עם סוגים שונים של שוויון; הבחנה בין שוויון כמותי לאיכותי; השוויון כאפשרות לממש את השונות; הבחנה בין מצבים שוויוניים לאלה שאינם שוויוניים; בחינת דרכי התמודדות עם מצבים של אי שוויון;
 6. כוחנות והסכם הוגן בקבלת החלטות – התנסות בדרכים שונות לקבלת החלטות; ביטוייה השונים של הכוחנות והצורך בהסכם הוגן. בחינת החסרונות והיתרונות שבכוחנות ובהסכם הוגן לשותפים בחברה דמוקרטית.
 7. יחסי רוב ומיעוט והכרעת רוב בחברה דמוקרטית – בחינת דפוסי היחסים בין רוב למיעוט. למידה מתוך התנסות של השתייכות לקבוצת הרוב, המשתנה מדי פעם, ובחינת הנטייה להתייחס באופן מפלה לקבוצת המיעוט.
 8. הגדרת ה”זכות”, אבחנה בין זכות לרצון, בחינת הקשר בין ה”זכות” ל”חובה” – האם כל הזכויות במעמד שווה? האמביוולנטיות ביחס לזכויות של אחרים לעומת פגיעה בזכויות שלי. התמודדות עם זכויות סותרות.
 9. חופש הביטוי כזכות בסיסית בדמוקרטיה, ובחינת הסייגים הגובלים בהסתה.
 10. הרצאה והמשגה של תהליכי ההנחיה בשיטת מדרשת אדם “בצוותא – המרה של קונפליקט בדילמה”.
 11. סיכום ופרידה – בתהליך המפגש הקבוצתי.

מרכיבים יישומיים לחינוך והוראה

 1. קיום דיונים קבוצתיים בנושאים קונפליקטואלים במסגרת דיאלוג מכבד בין יחידים ובין קבוצות.
 2. העצמה של יחידים ותת קבוצות מוחלשות בקבוצה/בכיתה ויצירת מסגרת מוגנת ובטוחה שיוכלו לבוא לידי ביטוי.
 3. שימוש בשפה הדמוקרטית לאבחון תהליכי קבוצה; קידום חופש הביטוי, המעורבות החברתית, והעשייה החינוכית והחברתית בבית הספר.

מסגרת הקורס:

 • למידה והתנסות בקבוצה המונה עד 20 משתתפים.ות יהודים.יות וערבים.יות
 • מיקום: מרכז ציפורי, יער ירושליםhttps://www.zipori.org/.
 • שתיה חמה, כיבוד וארוחת צהרים קלה יינתנו במהלך יום הלמידה.
 • הנחייה: תמר גרידינגר, סאבר ראבי וד”ר אוקי מרושק-קלארמן.
 • תעודת מנחה קבוצות מפגש – שלב א’, בשיטת מדרשת אדם, תוענק למסיימי הקורס במלואו.
 • הקורס מוכר לגמול השתלמות 30 שעות עם ציון (להכרה בגמול נדרשת הגשת עבודה בכתב).
 • קורס שלב ב’ יתקיים ביולי 31-28, 2024 (30 שעות, 4 ימים, ראשון-רביעי).

תנאי קבלה:

 • התחייבות לנוכחות של לפחות 80% משעות הקורס
 • תשלום בסך 800 ₪  מסובסד על-ידי הקרן לירושלים (לקורס המתקיים בירושלים בלבד).

להרשמה: https://forms.gle/HbP9PyjK4aZtk6QCA

לשאלות ופרטים נוספים:

תמר גרידינגר   tamar@adaminstitute.org.il   054-4448292   

סאבר ראבי  rabi.saber@gmail.com  054-4448294

יולנדה גרינהוט  Yolanda@adaminstitute.org.il   054-7222594

הקורס מתקיים בתמיכת הקרן לירושלים

משובים של משתתפים קורס שלב א’:

“שלום חברים! מתרגש מאוד לשתף אתכם שסיימתי קורס הנחייה למפגשי יהודים וערבים מטעם – מדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום, ע״ש אמיל גרינצוויג ז״ל.בכוונתי לשלב את המיומנויות שרכשתי בקורס עם עולם הספורט והאימון, בפעילויות שמחברות בין מגדרים בחוויות הצלחה משותפות, הקשבה, שיתוף פעולה, הצבת יעדים ומטרות משותפות. תודה למנחים המאלפים דר׳ אוקי מרושק ולמר סאבר ראבי, ממדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום, תודה ליולנדה המקסימה על הליווי והתמיכה”.
“הסמינר היה מאוד אפקטיבי ועשיר למדתי כלים חדשים שהעניקו לי הבנה ברורה לשיטת הנחיית קבוצות מגוונת. השיטה של מדרשת אדם מאוד שונה ויעילה מנחים מקצועיים, צוות מרשים והקבוצה מעניינת. תודה לצוות נהדר של המדרשה – אוקי ,יולנדה, תמר, סאבר”
התכנים היו מעניינים וחשובים. המושג של דמוקרטיה קיבל עיבוי והעמק וגם אפשרויות יישום. מוצלח היה בעיני השילוב בין העשייה (משחק, יצירה וכד’) לבין השיח המשקף. חויה של גילוי פער שלי בתוכי היתה משמעותית מאוד. אהבתי את ההנחיה שהיתה מכילה ומלמדת. הורגש הניסיון והמיומנות. מודל מצוין”.
מקונפליקט לדילמה – מצוין”. העבודה עם התמקדות אישי-קבוצתי-לאומי – חשוב!. הקבוצה היתה מעולה שעשתה את המפגש. המנחים היו טובים מאוד אהבתי את היכולת להכיל דיון קבוצתי מבלי להתערב.”
“תודה למדרשת אדם ש שאתם יוצרים ומאפשרים שיחה כזה. קורס מעשיר ומשמעותי”.