קורס הכשרה להנחיית קבוצות רב-תרבותיות ודו-לאומיות בשיטת מדרשת אדם “בצוותא – המרה של קונפליקט בדילמה” – שלב א’

30 שעות לימוד, 4 ימים, 18:00-09:00,  במרכז ציפורי, יער ירושלים

25-26 בדצמבר 22′ (ימים א’-ב’) + 7-8 במרץ 23′ (ימים ג’-ד’)

להרשמה: https://forms.gle/eq72etE1ViEfE7nw9

מדרשת אדם מזמינה א.נשי חינוך (בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי), פעילים ופעילות בקהילה, בחברה האזרחית, במגזר הפרטי והציבורי לקורס ייחודי להנחיית קבוצות רב-תרבותיות ודו-לאומיות.

הקורס משלב למידה עיונית וחווייתית בתהליך קבוצתי הכולל משחקים, תרגילים ודיונים בשיטת ההנחיה של מדרשת אדם – “בצוותא – המרת קונפליקט בדילמה“. משתתפי הקורס, לוקחים חלק בתרגילים מובנים שיאפשרו להם לחוות מצבים שונים המעודדים בחינה מחודשת של עמדותיהם בסוגיות הדמוקרטיות (אין מדובר בדינמיקה קבוצתית, אלא בהתנסות בפעילויות החינוכיות שלנו, אשר לרוב מזמנות דיונים מרתקים). השילוב של השפה הדמוקרטית בהנחיה, מהווה כלי ליצירת מרחב אזרחי שווה ומשותף במסגרת פעילות הקבוצה, מקדם תודעה אזרחית של חבריה ומעודד אותם לבחון את המציאות סביבם בכלים אלו.

בקורס שלב א’ להנחיית קבוצות, נכיר את הערכים הדמוקרטיים, ככלי להבנת התהליכים הנחווים בקבוצה ובחברה הכללית בחיי היומיום, מנקודות מבט אישיות וקבוצתיות; ניצור מרחב למידה מוגן ובטוח, שוויוני ומשותף לבחינת המציאות “כאן ועכשיו”, ולבחינתה מחוץ לחדר; נלמד על המשמעות של המרת קונפליקט בדילמה בתהליך הנחייה דמוקרטי; ונבסס מסגרת לעבודה קבוצתית.

מיומנויות הנחייה הנלמדות בקורס:

 • כלים להנחיית קבוצות וקידום דיאלוג בינאישי, קבוצתי ורב-תרבותי.
 • חיבור תיאורטי ומעשי בין עקרונות הדמוקרטיה להנחיית קבוצות.
 • טיפוח תרבות דמוקרטית ומכבדת של דיון בקהילות המונחות.

בוגרי הקורס יוזמנו לקורס שלב ב’ (30 שעות לימוד) – במהלכו נלמד כיצד לעבור ממצבי דילמה לפרקטיקה יצירתית, המאפשרת מימוש זכויות מיטבי לכל השותפים בחברה הדמוקרטית, באמצעות שיטות שונות של פתרון סכסוכים.

מסגרת הקורס:

 • למידה והתנסות בקבוצה המונה עד 20 משתתפים.ות יהודים.יות וערבים.יות
 • מיקום: מרכז ציפורי, יער ירושלים – https://www.zipori.org/.
 • שתיה חמה, כיבוד וארוחת צהרים קלה יינתנו במהלך יום הלמידה.
 • הנחייה: תמר גרידינגר, סאבר ראבי וד”ר אוקי מרושק-קלארמן.
 • תעודת מנחה קבוצות מפגש – שלב א’, בשיטת מדרשת אדם, תוענק למסיימי הקורס במלואו.
 • הקורס מוכר לגמול השתלמות 30 שעות עם ציון (להכרה בגמול נדרשת הגשת עבודה בכתב).
 • קורס שלב ב’ יתקיים ביולי 23-26, 2023 (30 שעות, 4 ימים, ראשון-רביעי).

ראשי פרקים

 1. היכרות אישית והיכרות תרבותית – ככלי למיפוי ויצירת אמון ופתיחות בקבוצה;
 2. תיאום ציפיות בשפה הדמוקרטית, תוך שימת דגש על היבטים קבוצתיים לאומיים ותרבותיים.
 3. אקטיביות ופסיביות בתהליכי קבוצה דמוקרטיים, בהתבוננות על קבוצות תרבותיות שונות.
 4. היכרות עם סוגים שונים של שוויון ככלי הנחייה.
 5. שוויון בין פרטים ובין קבוצות – דילמת היסוד של קבוצות מפגש
 6. מפגש חד-לאומי ותפקידו במפגש בין קבוצות דו-לאומיות ורב תרבותיות.
 7. מפגש דו-לאומי, כיצד? מפגש בין תרבותי, כיצד? ההבדלים בין השניים
 8. הרצאה והמשגה של תהליכי ההנחיה בסמינר בשיטת מדרשת אדם “בצוותא – המרה של קונפליקט בדילמה”.
 9. יחסי רוב ומיעוט וזכויות מיעוט בקבוצה מרובת מיעוטים.
 10. סתירה בין זכויות אדם ואזרח לזכויות תרבותיות והדרך להתמודדאתה .
 11. הזכות להגדרה עצמית ככלי הנחיה.
 12. סיכום ופרידה – בתהליך המפגש הקבוצתי. 

אנו מקווים ומקוות כי הלמידה תקדם הבנה עמוקה של קבוצת האחרים והאחרות, תאפשר ראייה מורכבת של המציאות, תמתן את הסלידה והשנאה, תבסס סולידריות חברתית חוצת מגזרים ותהפוך את השוֹנוּת מבעיה לאתגר מָפרה.

תנאי קבלה:

התחייבות לנוכחות של לפחות 80% משעות הקורס

תשלום בסך 800 ₪  מסובסד על-ידי הקרן לירושלים (לקורס המתקיים בירושלים בלבד).

להרשמה: https://forms.gle/eq72etE1ViEfE7nw9

 

לשאלות ופרטים נוספים:

תמר גרידינגר   tamar@adaminstitute.org.il   054-4448292   

סאבר ראבי             rabi.saber@gmail.com           054-4448294

יולנדה גרינהוט  Yolanda@adaminstitute.org.il   054-7222594

 • הקורס מתקיים בתמיכת הקרן לירושלים