מן העיתונות

קטעים נבחרים מתוך העיתונות הישראלית בימים, חודשים ושנים לאחר הרצח.