קורות חייו

מתוך הספר “אמת, ויכוח חופשי ודמוקרטיה: דיון לזכרו של אמיל גרינצויג ז”ל”, הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים.