סדרת הרצאות מוצעת לשנת הלימודים תשע”ה

זוויות חדשות בחינוך – אקטואליה, פדגוגיה משמעותית ושפת זכויות בבית הספר מדרשת אדם מציעה לקיים הרצאה אחת או סדרת הרצאות לצותי החינוך בבתי הספר בנושאים ערכיים ובנושאים אקטואליים. בכל אחת מההרצאות יידונו שלושה היבטים – תחום תוכן מסויים שבו מעוניין בית הספר לעסוק, מתודה חינוכית לעיסוק בתחום זה, ופרקטיקות חינוכיות ליישום בכיתות. ההרצאות יכולות להתקיים בימי ההיערכות, במסגרת השתלמויות או בישיבות פדגוגיות של בתי הספר. מידע נוסף בקישור המצורף.

הצעה לסדרת הרצאות – תשעה

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.