מפגשים עם האחר – מפגש עם עצמך: תכנית מפגשים של מדרשת אדם

מפגש רואדאלקודס+לידה ירושלים (4)
אמנויות ואיבן רושאד מפגשים בציפורי (73)
אמנויות ואיבן רושאד מפגשים בציפורי (82)
20171205_101156
20171205_115843
מפגש זיו+דאר אלקאלם 2018 (14)
תיכון האמנויות בפעילות מוזאיון האסלאם 2018 (4)
תיכון האמנויות בפעילות מוזאיון האסלאם 2018 (6)
מפגש זיו+דאר אלקאלם 2018 (18)
תיכון האמנויות בפעילות מוזאיון האסלאם 2018 (19)
מפגש זיו+דאר אלקאלם ברהט 2018 (6)
תיכון האמנויות בפעילות מוזאיון האסלאם 2018 (2)
20180429_100015
20180502_132451
20190408_105419
20191124_104047
IMG-20191211-WA0006
IMG-20191211-WA0017
IMG-20191211-WA0023
WhatsApp Image 2020-02-20 at 18.57.28
WhatsApp Image 2020-02-11 at 11.32.00
IMG-20191212-WA0025
20180502_120302
20190408_105309
20180502_115434
תיכון האמנויות בפעילות מוזאיון האסלאם 2018 (7)
20180429_103857
20180429_125637
20180502_113312
20180502_113349
20180502_132427
20180429_101327
WhatsApp Image 2020-02-20 at 18.57.25
IMG-20191212-WA0027
previous arrow
next arrow
מפגש רואדאלקודס+לידה ירושלים (4)
אמנויות ואיבן רושאד מפגשים בציפורי (73)
אמנויות ואיבן רושאד מפגשים בציפורי (82)
20171205_101156
20171205_115843
מפגש זיו+דאר אלקאלם 2018 (14)
תיכון האמנויות בפעילות מוזאיון האסלאם 2018 (4)
תיכון האמנויות בפעילות מוזאיון האסלאם 2018 (6)
מפגש זיו+דאר אלקאלם 2018 (18)
תיכון האמנויות בפעילות מוזאיון האסלאם 2018 (19)
מפגש זיו+דאר אלקאלם ברהט 2018 (6)
תיכון האמנויות בפעילות מוזאיון האסלאם 2018 (2)
20180429_100015
20180502_132451
20190408_105419
20191124_104047
IMG-20191211-WA0006
IMG-20191211-WA0017
IMG-20191211-WA0023
WhatsApp Image 2020-02-20 at 18.57.28
WhatsApp Image 2020-02-11 at 11.32.00
IMG-20191212-WA0025
20180502_120302
20190408_105309
20180502_115434
תיכון האמנויות בפעילות מוזאיון האסלאם 2018 (7)
20180429_103857
20180429_125637
20180502_113312
20180502_113349
20180502_132427
20180429_101327
WhatsApp Image 2020-02-20 at 18.57.25
IMG-20191212-WA0027
previous arrow
next arrow

תכנית “מפגשים” של מדרשת אדם מפגישה קבוצות אוכלוסייה שונות, לעתים מקוטבות במדינת ישראל, במטרה ללמוד יחדיו, שהעקרונות וההליכים הדמוקרטיים משמשים בסיס לקיום הוגן ומשותף ודרך לפתרון קונפליקטים. התכנית היא חלק מסדרת תכניות חינוכיות, שמטרתן לקדם את ההכרה בזכות השווה לחירות של כל אדם וכל עם. היחידים בקבוצה מתמודדים עם מתן הזכות השווה לחבריהם וחברותיהן לפעול כחלק מקבוצה וכפרטים. הם אמורים ללמוד להיות חופשיים מקבוצתם וחופשיים להשתייך אליה בה בעת על בסיס של שוויון בין היחידים ובין הקבוצות.

במפגש בין קבוצות מקוטבות באוכלוסייה (יהודים וערבים, דתיים וחילוניים ועוד)  יש נטייה ברורה וחד-משמעית של המשתתפים לוותר על הזכות השווה לחירות של הקבוצה עמה הם נמצאים בסכסוך ולכן קל יותר לשקף אותה וליצור מודעות לנטייה זו. המפגש מעמיד במבחן את ההצהרות של המשתתפים, ויש לו משמעות כשלעצמו לקדם תהליכים של הכרה הדדית. במפגשים אנשים מייחסים לעצמם את התכונות החיוביות ולחברי הקבוצה האחרת את התכונות השליליות. הסיבתיות כמעט לכל התנהגות מיוחסת לחלוקה לקבוצות, גם כאשר הגורמים לה שונים לחלוטין. אנשים אינם חופשיים לבטא את עמדתם בשל לחץ קבוצתי מצד חבריהם וגם אינם מובנים היטב בשל ייחוס כוונות ותכונות על ידי הקבוצה עמה הם נמצאים בקונפליקט. במפגש עולה לא רק הקונפליקט המוצהר שבין שתי הקבוצות הנפגשות, למשל, הקונפליקט היהודי-ערבי, אלא גם קונפליקטים בין נשים וגברים, מורים ותלמידים, עשירים ועניים וכו’.

במפגשים שמדרשת אדם מקיימת נעשה ניסיון לא רק להיות מודעים לתהליך הקבוצתי, המתרחש בכל קבוצה, אלא גם ליצור תהליך חלופי, שיבטל את הדעות הקדומות ויחליף את יחסי ההאשמה וההצטדקות – ביחסים של בדיקה עצמית של עמדות ופעולה לשינוי. התנסות זאת נעשית מתוך מתן כבוד לקבוצות השונות וליחידים באמצעות יצירת שוויון בתהליך הדיון מחד ועיבוד תהליכי אי שוויון מאידך. תהליך העיבוד של ההתנהלות במצבי אי שוויון נעשית על ידי מפגש של המשתתפים בחוויות מובנות בהם יחסי הכוח אותם הם חווים הפוכים לאלו המתקיימים במציאות חייהם הרווחת.

במפגשים בגישה של מדרשת אדם יש התייחסות לשלושה היבטים מרכזיים:

 • התהליך הקבוצתי – התהליכים העוברים על כל קבוצת מפגש מקוטבת (המאמר “מפגשים עם האחר – מפגש עם עצמך” של ד”ר אוקי מרושק מפרט תהליכים אלו).
 • תהליך של “המרת קונפליקט בדילמה” השיטה החינוכית בסדנאות מדרשת אדם – תהליך שבשלב הראשון מטרתו לעשות את היחידים בקבוצה ואת חברי הקבוצה לאופוזיציה של עצמם, ובדרך זו ליצור אצלם הבנה וקבלה של עמדת מי שנחשבים יריביהם “המרה של קונפליקט בדילמה“. מטרת התהליך לאחר מכן לעשות את חברי הקבוצות לשותפים בחיפוש אחר פתרונות שיענו על הצרכים המשותפים של החברים בקבוצתם ושל החברים בקבוצה האחרת. במילים אחרות מדובר בתהליך שיעשה את הקבוצות הנפגשות לקבוצה המכבדת את הצרכים האישיים הקהילתיים של כלל חבריה.
 • התוכן הנלמד – עקרונות הדמוקרטיה הבסיסיים ושיטות לפתרון סכסוכים (מוצעות שלוש תכניות לביצוע להלן).

יישום תכנית “מפגשים” במערכת החינוך העל-יסודית

תכנית מפגשים של מדרשת אדם מיושמת במספר דגמים ומותאמת לצרכים, לאופי וגילאי הקבוצות הנפגשות ומטרתן. הדגם המיושם במפגשים בין תלמידים ומורים מבתי ספר יהודים וערבים מתבסס על המהלך הבא:

1.  למידה – של מושגי יסוד דמוקרטיים, כמו: שוויון, קבלת השונה, זכויות, שיתוף פעולה והסכם הוגן תוך התייחסות למקומם האישי והחברתי של התלמידים ביחס לעקרונות אלו. לימוד מושג הגזענות ומופעיו השונים בחברה הישראלית.

2. הכנה לקראת מפגש – הכנה רגשית ולימודית המתמקדת בנקודות הבאות:

 • מיפוי ידע (היסטורי, עדכני, תרבותי, לאומי בעיות מיוחדות), בירור עמדות.
 • היכרות עם עצמי, ועם עצמנו בסכסוך בכללן איתור יחסי הכוח הבלתי שוויוניים , בירור נכונותם של סטראוטיפים ודעות קדומות ביחס לקבוצה השנייה ושל הפרכתם מאידך.
 • תיאום ציפיות וביטוי חששות מהמפגש.
 • לימוד מיומנויות שיח-מוגן ובכללן לימוד ותרגול מתודה לפתרון סכסוכים.

3. מפגשים – חשוב להחליט מהי מטרת המפגשים ומהם התכנים בהם תעסוק הקבוצה במהלכם. הנקודות שיש להתייחס אליהן בפעילויות המפגשים:

התייחסות למסגרת:

 • תכנון והחלטות משותפות של שני בתי הספר לגבי: מטרת המפגשים, מספר המפגשים ולוח הזמנים, מקום המפגשים, מי מנחה את המפגשים, מספר התלמידים המשתתפים בקבוצה, דרך העבודה, נושאים להכנת התלמידים, נושא המפגשים.
 • בכל קבוצת מפגש חשוב לשמור על שוויון במספר התלמידים המשתתפים מכל בי”ס ועל הנחיה משותפת של מנחה/מורה יהודי ומנחה/מורה ערבי.

התייחסות לתוכן ולתהליך במפגשים עצמם:

 • פעילויות להיכרות אישית ולהיכרות תרבותית.
 • פעילות וליווי תהליך של עבודה בשותפות שווה – הסכם הוגן, תהליך קבלת החלטות, פתרון קונפליקטים ועוד.
 • אם מתוכנן מיזם משותף – חשוב להגדיר את המסגרת ואת שלבי הביצוע. (דוגמאות: קמפיין העוסק בתופעת הגזענות, מטלת ביצוע משותפת, יצירה אמנותית משותפת, סרטון המתעד מפגשים ועוד).

עיבוד מפגש: בין מפגש למפגש חשוב לקיים סדנה לכל קבוצת מפגש בנפרד, לעיבוד המפגש המשותף ולהכנה לקראת המפגש הבא.

התכניות של מדרשת המוצעות לביצוע התכנית הן: