מפגשי סטודנטים באקדמיה – מכללת סמינר הקיבוצים

course_in_kipputz_seminar

במכללות ובאוניברסיטאות בארץ לומדים אלו לצד אלו תלמדים יהודים וערבים. החיים המשותפים במרחב האקדמי עשויים מחד להוות דוגמה לקיום שוויוני, מכבד ומעשיר ועלולים, מאידך להיות כר לקונפליקטים מושתקים או גלויים המחזקים את יחסי הכוח הקיימים בחברה. במכללת סמינר הקיבוצים התקיימו מפגשי סטודנטים, בהנחיית מדרשת אדם במסגרת קורס ביוזמתה של ניבי שנער-זמיר, היחידה למעורבות חברתית (אפריל 2019).  מטרת הקורס היתה לאפשר לסטודנטים להציף ולהבין את חווית הלימודים המשותפת שלהם, לבחון את הקשיים של כל אחת מהקבוצות ואת הקושי המשותף של שתיהן להגיע להחלטות במצבי קונפליקטים. (כיצד חווים את החגים והמועדים השונים, כיצד הם חווים את פערי השפה, מה עובר עליהם במצבי מלחמה ועוד?). במהלך סדרת המפגשים הסטודנטים למדו להכיר האחד את השני/ה ואת אתגרי החיים המשותפים בסמינר ומחוצה לו ובעקבות ההיכרות הציעו פרויקטים משותפים להעמקת הידע שלהם האחד על קבוצת רעהו ולקידום שינויים במכללה. כאנשי  ונשות חינוך בעתיד, הם דנו במשמעות הלמידה על הדרך בה ינהגו בעתיד. פניות לקיום קורסים